Gepost door Green Business Club Utrecht Centraal
2023/11/22 geplaatst in Energie

Symposium Energietransitie: concrete stappen voor duurzame gebouwen

Op 9 november organiseerde de werkgroep Energietransitie een succesvol symposium met als thema “Aan de slag met de Energietransitie”. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep aanzienlijke kennis opgedaan en de marktontwikkelingen hebben niet stilgestaan. Tijdens het symposium werden maatregelen gepresenteerd waarmee gebouweigenaren direct aan de slag kunnen gaan om de energietransitie te omarmen.

Versneld energie besparen in gebouwen
Een gebouwenscan is een makkelijke en snelle manier om inzicht te krijgen in mogelijkheden om energie te besparen in gebouwen. Deze analyse biedt inzicht in mogelijkheden tot efficiënter energiegebruik. Hierbij wordt onder andere de WEII-factor berekend, die de efficiëntie van het energiegebruik in een gebouw aangeeft.

Aan de hand van de data van gasverbruik en elektriciteitsverbruik wordt er ook gekeken naar een efficiënte manier van gasverbruik, zonder al te grote pieken. Daarnaast kan onnodig verbruik zoals verwarmen tijdens het weekend of middernacht worden geconstateerd en voorkomen.

Verlichting in gebouwen
Verlichting heeft een groot aandeel in het elektriciteitsverbruik, ongeveer 25 tot 35% van het totaal. Daarnaast wordt verlichting vaak onnodig gebruikt en kan er met een aantal simpele oplossingen veel bespaard worden op het elektriciteitsverbruik van een gebouw.

Zo kan er gekeken worden naar het benutten van het daglicht, dit is in principe gratis licht en kan op verschillende manieren toegepast worden. Daarnaast kan er ook slim verlicht worden, zoals meer geconcentreerd bij werkplekken óf met behulp van daglichtsensoren.

De afstelling van het licht op een kantoor is niet alleen belangrijk voor het verminderen van het elektriciteitsverbruik, maar is ook belangrijk voor de werkomstandigheden van de medewerkers. Het toepassen van LED verlichting heeft een besparing van circa 50% op het elektriciteitsverbruik van de verlichting.

AI toepassing in de energievraag in gebouwen
Kunstmatige intelligentie (AI) kan worden toegepast voor een slimme aansturing van gebouwinstallaties. De AI werkwijze gebruikt verschillende data zoals, gebouwtemperatuur, weersvoorspelling, veranderende energieprijzen en metingen van de luchtkwaliteit. Aan de hand van de data zorgt de AI software ervoor dat het gebouw zo efficiënt mogelijk wordt verwarmd. Via een online monitoring kunnen de gebouwen en systemen constant in de gaten worden gehouden om zo in te spelen op mogelijke veranderingen.

Het resultaat is een vermindering van de energievraag van 10%-60%. De geschatte terugverdientijd bedraagt afhankelijk van het gebouw circa 2 maanden tot 2 jaar.

Collectieve opwek
De doelstelling van het huidige convenant is om op jaarbasis energieneutraal en aardgasvrij te zijn. Dit houdt in dat er op jaarbasis evenveel groene energie wordt opgewekt als verbruikt. Daarbij geldt dat er zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. De doelstelling van de subwerkgroep ‘Collectieve opwek’ is om de komende jaren inzichtelijk te maken welke opties tot verduurzaming van de eigen elektriciteitsvoorziening er zijn. In 2023 heeft er veel onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden om dit te bereiken, met name op het vlak van duurzame energie-inkoop. In 2024 worden de meest kansrijke opties aan de GBCU bestuurders voorgelegd ter besluitvorming.

De conclusie van het huidige onderzoek is dat het realiseren van collectieve opwek organisatorisch lastig is. Dat heeft vooral te maken met organisatorische aspecten, zoals het feit dat de bedrijven binnen GBCU worden gekenmerkt door een verschil in inkoopbeleid, duurzaamheidsbeleid en eigendomsstructuur met betrekking tot het gebouw.

In de presentatie worden verschillende mogelijkheden benoemt waarop die samenwerking wel plaats kan vinden. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt tussen participanten over een minimale grens van energie-inkoop, zoals bepaalde soorten Garantie van oorsprong (GVO) en Power Purchase Agreement (PPA), en/of doelstellingen qua uurmatching. Een droombeeld is dat collectieve opwek wordt vormgegeven door het gemeenschappelijke opwekken én opslaan van energie in samenwerking met een partij zoals Vrijopnaam die voor initiatiefnemers opwekprojecten realiseert.

Op naar een energieneutraal Utrecht Centraal!

Meer informatie
Wil je meer weten over de energietransitie? Neem contact op met Marcel Boerefijn via marcel.boerefijn@movares.nl.