2024/07/01 geplaatst in Logistiek

Samenwerking voor Duurzame Stadslogistiek in Metropoolregio Amsterdam!

Op 24 juni ondertekenden Gerard Slegers (dagelijks bestuurder Vervoerregio en wethouder Gemeente Zaanstad) en Karel Hoeben (bestuurslid Green Business Club Nederland en CEO CityHub) de samenwerkingsovereenkomst Facilitaire Logistiek. Hiermee werd de intentie uitgesproken om de facilitaire goederenstromen in de Metropoolregio Amsterdam te verduurzamen, met een focus op inkopers in bedrijfsverzamelgebouwen.  

Dit project maakt deel uit van de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, ontwikkeld door de Vervoerregio Amsterdam in samenwerking met de provincies Noord-Holland en Flevoland. Met de projecten uit deze agenda dragen we bij aan de verduurzaming van de stadslogistiek. 

In de afgelopen periode hebben vier Green Business Clubs in Zaanstad, Amsterdam Sloterdijken, Amsterdam Zuidas en Amsterdam Zuidoost geïnventariseerd welke multi-tenantgebouwen potentieel hebben om het goederenvervoer van facilitaire producten te verduurzamen. Hieruit bleek dat er veel animo is bij huurders, beheerders en andere stakeholders om samen te werken, maar dat dit ook complex is. Green Business Club heeft ervaring opgedaan in deze stakeholdergesprekken en zet deze kennis om in een duurzaam facilitair concept voor bestaande en nieuwe gebouwen. 

In een panelgesprek met Susanne Balm (Hogeschool van Amsterdam), Joeri Jongeneel (Gemeente Amsterdam) en Sander Borggreve (CBRE/WTC Amsterdam) werd duidelijk welke kansen er liggen voor samenwerking in multi-tenantgebouwen en welke redenen stakeholders hebben om goederenvervoer te verduurzamen. Vervoerregio Amsterdam en Green Business Club Nederland werken aan een vervolg, waarin in alle gebieden een programma wordt opgebouwd voor meerdere multi-tenantgebouwen. 

Is jouw organisatie geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met Diederik Imfeld via diederik@greenbusinessclub.nl.