Zero Waste

Green Business Club Nederland werkt aan verschillende ambities rondom Zero Waste; onderdelen hiervan zijn vermindering en het voorkomen van afval, circulair inkopen en het stimuleren van lokale verwerking.

Green Business Club Nederland werkt aan verschillende ambities rondom Zero Waste; onderdelen hiervan zijn vermindering en het voorkomen van afval, circulair inkopen en het stimuleren van lokale verwerking. VANG Buitenshuis, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is een belangrijke partner in ambities rondom versnelling en opschaling van een gebiedsbrede aanpak voor Zero Waste. De samenwerking vergroot de impact; bedrijven, overheden, MKB en onderwijsinstellingen trekken gezamenlijk op om afval te verminderen, voorkomen en hoogwaardig en lokaal te verwerken.

Kennisdeling
Onderdeel van de samenwerking met VANG Buitenshuis is kennisdeling. GBC Nederland organiseert en faciliteert kennissessies om kennis laagdrempelig beschikbaar te stellen. Verschillende kennissessies zijn inmiddels georganiseerd, zoals een sessie over afvalpreventie, een sessie over het voorkomen van organisch afval en een sessie over een hot item van het moment; namelijk, de koffiebeker! Kennis en best practices worden opgehaald bij participanten en verspreidt onder verschillende doelgroepen van VANG Buitenshuis.

Programma’s
Naast kennissessies worden ook lokale Zero Waste programma’s opgezet bij verschillende lokale Green Business Clubs onder de samenwerking met VANG Buitenshuis. Zo staat er een Zero Waste programma bij GBC Zuidas, GBC Sloterdijken en GBC Rotterdam Alexander. En zijn andere GBC’s, zoals Bunnik en Arnhem, ook druk bezig met een eigen Zero Waste programma. Samen zorgen deze clubs voor versnelling en opschaling van de ambities van VANG Buitenshuis en GBC Nederland; voorkomen en vermindering van afval, lokale verwerking en circulair inkopen.

Voor circulair inkopen is er in samenwerking met Phi Factory een online leerprogramma ontwikkeld, genaamd de Circulair Inkopen Accelerator. Deze online training biedt deelnemers gedurende 8 weken online challenges om meer te leren over circulair inkopen en aan de slag te gaan met een eigen pilot project.

Meer informatie
Wil je meer weten? Neem contact op met Lara Jongejans via lara@greenbusinessclub.nl of Nina van den Berg via nina@greenbusinessclub.nl.

Projectgroep: Zero Waste

Kennissessie: communicatie en gedrag

Hoewel zero waste begint bij het voorkomen van afval, is goed scheiden van stromen om deze vervolgens hoogwaardig te verwerken eveneens een belangrijk onderdeel. Daarin is een sleutelrol weggelegd voor communicatie en gedrag.

Lees meer

Kennissessie: de koffiebeker

Met de aanstaande SUP-wetgeving staan organisaties voor verschillende keuzes als het aankomt op de koffiebeker: overstappen op herbruikbaar? Van porselein, hard kunststof, bekers-gemaakt-van-koffiebekers, bamboe? Een persoonlijke beker of oneindig pakken?

Lees meer

Kennissessie: SWILL

Voorkomen is beter dan verwerken. Dit geldt zeker als het gaat om organisch afval, zoals GF/e en SWILL. Veel bedrijven zetten in op preventie van voedselverspilling, maar wat werkt en wat niet? Experts deelden best practices en ervaringen.

Lees meer

Kennissessie: Afvalpreventie

De route naar Zero Waste is er één met hobbels en zijpaadjes. Niet gek ook als je een blik werpt in de restafval vuilnisbak op kantoor. Van blikjes, snoeppapiertjes, flesjes, verdorde bloemen tot etensresten; je komt van alles tegen. Hoe werk je dan naar een kantoor toe zonder restafval?

Lees meer