2023/04/13 geplaatst in Energie

Project Versneld Energie Besparen: waar staan de lokale GBC’s nu?

Afgelopen januari zijn 6 lokale Green Business Clubs die aan de slag gegaan met de drietrapsaanpak van Versneld Energie Besparen. Hoe staat het er nu voor? Wat loopt goed en waar lopen ze tegen aan? Hier spraken wij een aantal programmamanagers over. Ook laat filmmaker Marc van Weeren een tipje van de sluier zien van de aankomende campagne filmpjes voor de verschillende steden en deelt hij zijn ervaring.

Afgelopen januari kreeg Green Business Club Nederland een subsidie toegekend vanuit de Energiebespaarcoalitie van het Ministerie BZK om de ‘Versneld Energie Besparen’ aanpak uit te rollen naar 6 lokale GBC’s. Dankzij deze subsidie zijn GBC Arnhem Gelderse poort, Bunnik, Fascinatio,  Den Haag Beatrixkwartier en Den Bosch Spoorzone en Utrecht Centraal druk bezig met de drietrapsaanpak. Deze aanpak bestaat uit een drietal onderdelen: (1) onnodige verlichting na kantooruren uit, (2) slimmer inregelen van klimaatsystemen en (3) routekaarten/gebouwenscans naar Paris Proof.

De lichten uit in Fascinatio
GBC Fascinatio is vanaf de start druk bezig om zoveel mogelijk participanten mee te krijgen met de Lichten Uit campagne. Het campagnebeeld hebben ze door een lokale partij laten schieten. Voor stap 3, de routekaarten, zijn inmiddels 3 gebouwen gekozen en ook is er al een kick-off geweest. Voor stap 3 wordt landelijk samengewerkt met EQUANS. Voor elke participerende GBC is er een consultant van EQUANS aangewezen die het project trekt. Naast het verzamelen van data is de gebouwschouw een belangrijk ijkpunt om naartoe te werken. Na de schouw en de dataverzameling is het aan de consultant om de huidige situatie in kaart te brengen, laaghangend fruit aan besparingsmaatregels uit te lichten en een plan van aanpak richting energieneutraal uit te rekenen.

De drietrapsaanpak is met enthousiasme omarmd in Beatrixkwartier
Özlem Yalvaç, programmamanager GBC Den Haag Beatrixkwartier, liet weten dat ze inmiddels een geslaagde participantenbijeenkomst hadden: ‘De drietrapsaanpak is met veel enthousiasme en commitment omarmd tijdens de lokale kick-off op 9 februari 2023. De aanpak helpt ons om te versnellen op weg naar een energieneutraal Beatrixkwartier in 2030. We doen al veel, maar het kan altijd beter. Veel participanten uit ons gebied hebben ‘lichten uit tussen 00.00 – 06.00u’ als corporate beleid. We zien dat er toch nog onnodig veel licht in Haagse kantoren brandt na sluitingstijd. Dit mag uit!”.
Vervolgens werden de bedrijven geactiveerd om zelf te controleren of de lichten daadwerkelijk uit zijn. Ook werden er bedrijven geworven voor de individuele gebouwenscans: “Naast de lichten uit, verrijken de gebouwenscans onze lokale routekaart verder en willen we kijken of we onze klimaatsystemen nog slimmer kunnen instellen.”, aldus Özlem.

’s Nachts de straat op voor beelden
De campagne filmpjes voor Zuidas en Rotterdam Centrum werden geschoten door filmmaker Marc van Weeren en zijn collega Coen de Jong. Nu Marc en Coen ook voor GBC Bunnik, Utrecht en Den Haag Beatrixkwartier de beelden ’s nachts hebben geschoten, kan je wel stellen dat zij een doorgewinterd ‘GBC-duo’ zijn. Wat viel Marc op daar in de nacht? En verliep het filmen allemaal even soepel?

“Wat vooral opviel tijdens het filmen was dat iedere stad een andere aanpak nodig had. Dat had vooral te maken met de dichtheid van hoogbouwkantoren. Bij Zuidas kon ik me prima te voet redden. In de meeste andere steden was het wel nodig om een auto te gebruiken. Dan kwam ik makkelijker van A naar B. Daarnaast viel het me op dat Utrecht al redelijk veel lichten uit staan. Die zijn al goed bezig. Het is een hele gave ervaring om de verschillende steden ’s nachts vast te leggen op beeld. Het is iets waar ik altijd al over nadacht wanneer ik ’s nachts door de steden kwam. Dat licht kon uit. Om dat nu ook ten uitvoer te brengen, was erg pleasing!”, aldus Marc.

Inmiddels zijn de bedrijven voor de individuele routekaarten bij elke lokale GBC gekozen. De campagne filmpjes worden voor de laatste keer gefinetuned om vervolgens live te gaan. En de bedrijven krijgen een uitgebreide enquête om eens nauwkeurig naar de huidige klimaatinstellingen te gaan kijken. Op naar versneld energie besparen met z’n allen!

Meer informatie
Heb je vragen en wil je meer weten hierover? Neem contact op met Lara Jongejans, projectmanager Energie via lara@greenbusinessclub.nl.

‘Onderstaande beelden zijn gemaakt door Marc en Coen tijdens de nachtelijke filmmomenten’