Gepost door Green Business Club Zuidas
2019/12/05 geplaatst in Algemeen, Evenementen

Programmaraad 28 nov: dit hebben we bereikt, dit gaan we doen in 2020

Impact maken met concrete projecten, dat is waar Green Business Club Zuidas voor staat. Ook in 2019 hebben we hier hard aan gewerkt, met een aantal mooie resultaten. Dit bespraken we met onze participanten tijdens de Programmaraad op 28 november, die met verve werd voorgezeten door Dave Huese van Milieu Service Nederland. We zagen een terugblik van wat we samen met onze participanten hebben bereikt, en wat in grote lijnen de plannen zijn voor het komende jaar. Vele om trots op te zijn, maar ook: nog veel werk te verzetten! Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende projecten:

Energie

Zuidas van het Aardgas
GBC Zuidas werkt samen met gemeente Amsterdam aan de ambitie om Zuidas helemaal van het gas af te krijgen. GBC Zuidas is in gesprek met de gemeente om samen met de stakeholders de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo kan er in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam en Alliander een masterplan komen voor een aardgasloze Zuidas.

2020: Begin 2020 wordt een digitale kaart ontwikkeld en een paper opgesteld waarin in kaart wordt gebracht hoeveel gasaansluitingen er nog zijn en bij welke gebouwen.

Zuidas doet het licht uit
Het project Zuidas doet het licht uit is in het leven geroepennaar aanleiding van het vak Research Methods for Analysing Complex Problems binnen de specialisatie Science in Society van de ‘Faculty of Science’ (VU). Een groep studenten ging voerde gesprekken met participanten, uitgaande van best practices, om zo andere bedrijven te kunnen adviseren. Ook studenten van de Rietveld academie zijn betrokken bij dit project. Zij presenteerden tijdens de programmaraad een aantal leuke ideeën over hoe zij het fenomeen lichtvervuiling op een bijzondere manier onder de aandacht kunnen brengen. RTL 4 besteedde aandacht aan het onderwerp in een uitzending van Editie NL.

2020: We gaan bedrijven benaderen waar verbetering mogelijk is en het proces naar het nemen van maatregelen faciliteren. Ook lanceren we een communicatiecampagne rondom Earth Hour, in samenwerking met de Gerrit Rietveld Academie.

Mobiliteit

Stimuleren elektrisch vervoer
Om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren,heeft GBC Zuidas dit jaar een Elektrische Taxi Week in het leven geroepen. In deze week werd er veel aandacht gegenereerd voor e-taxi’s, en werden gebruikers er op gewezen hoe makkelijk het is om een e-taxi te kiezen in plaats van een op fossiele brandstof. Ook deden 50 medewerkers van Zuidas bedrijven mee aan de E-bike try-out, die in 2019 drie keer plaatsvond. Bijna 70% ging over tot aanschaf van een E-bike, of overweegt dit serieus.

2020: We gaan verder met het stimuleren van E-taxi gebruik via zowel de aanbieders als de vragerskant, dit vooral door te informeren en communiceren. De taxiweek zullen we naar verwachting herhalen in 2020.
We organiseren weer een E-bike Try-out voor in 2020 totaal 100 deelnemers.

Pilot Hulshoff
In augustus startten we een pilot met Hulshoff vervoer.Deelnemende participanten laten een jaar lang hun bestelde producten door de leveranciers naar een hub net buiten de stad brengen, vanwaar Hulshoff het gebundeld met elektrisch vervoer naar Zuidas brengt. Deelname is gratis, na een jaar kan de participant bepalen of zij er mee door wil gaan. In de laatste drie maanden van 2019 heeft dit al 103 stops van leveranciers in Zuidas bespaard.

2020: De pilot met bijbehorende monitoring wordt voortgezet en uitgebreid. Indien de pilot succesvol blijkt (significante afname van stromen en CO2 uitstoot), maar de businesscase nog niet helemaal rond te krijgen is (door de nu nog beperkte schaal), wil GBC Zuidas hier ook mogelijk een rol in spelen.

Mensen

Voedselbank
Dit jaar haalden we tijdens de inzamelingsweek,naast houdbare producten voor de kratten van de voedselbank, 10.000,- euro op bij onze participanten en hun medewerkers. Dit komt  ten goede aan een kassasysteem voor het nieuwe supermarktconcept van de Voedselbank Amsterdam Zuid, dat in januari wordt gelanceerd.

2020:  De Inzamelingsactie vindt weer plaats in het najaar, met een evenement om aandacht te trekken voor de actie. Mogelijk een workshop, vanuit de expertise van participanten, zoals: hoe in huis energie te besparen, of hoe met administratie om te gaan.

Verbinding
Er werden vier Vraag-maar-raak-lunches georganiseerd, waaronder een grote kerstlunch in het WTC voor ouderen, klanten van de Voedselbank en Zuidassers. Dit deden we samen met Zuidas Today. Ook vonden er vier Netwerkgaleries plaats, waarvan één “Exclusief voor Inclusief”. Hierbij werden werkzoekenden die binnen de participatiewet vallen door HR/Recruitmentprofessionals van participanten geholpen door de inzet van kennis en netwerk.

2020: In het komende jaar zal er weer vier maal een netwerkgalerie plaatsvinden en vier maal een Vraag-maar-raak-lunch.

Water & Groen

Groene dakdiner
Een nieuw evenement was dit jaar het eigenarendakdiner, waarbij vastgoedeigenaren werden uitgenodigd op twee van de mooiste groene daken van Zuidas, De Boel (Vesteda) en Circl, om zelf de meerwaarde van een groen dak te ervaren. Er zijn waardevolle contacten gelegd en er is veel draagvlak gecreëerd voor groene daken.

2020: Vanwege het succes van het Dakdiner in 2019 wordt het diner in 2020 herhaald, dit om de gemaakte contacten te onderhouden, nieuwe relaties met vastgoedeigenaren aan te knopen en dieper in te gaan op de benoemde (sub)thema’s.

Afvalvrij

Zero Waste Zuidas
Een van de meest impactmakende initiatieven
van het afgelopen jaar is Zero Waste Zuidas. Zesentwintig CEO’s tekenden bij het jaarlijkse CEO-ontbijt de ambitieverklaring waarin men zich committeerde om zich in te zetten om Zuidas in 2030 (rest)afval vrij te hebben. Een grote en zeer betrokken werkgroep met vertegenwoordigers van participanten is bezig om dit samen concreet te maken. De aanpak is in eerste instantie gericht op het scheiden en hoogwaardig verwerken van twee stromen: swill en plastic.

2020: Naast de focus op de twee genoemde stromen, ontwikkelen we een Zero Waste Starterskit. Deze bestaat uit een top tien van maatregelen waarmee de meeste impact gemaakt kan worden met betrekking op inkoop, inzameling en gedragsverandering. Voor elk van deze tien best practices wordt een one pager gemaakt. Vervolgens is het aan de deelnemers deze zelf te implementeren. Ook inkoop staat hoog op de agenda.

PrintLess Contest
Zeven participanten van GBC Zuidas deden van 1 april t/m 31 mei deden mee met de PrintLess Contest van Green Business Club Nederland. Het doel van de competitie was om het papierverbruik binnen de bedrijven te reduceren, het bewustzijn van papierverbruik te vergroten én een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen. In totaal zijn er met de competitie 796.661 pagina’s printpapier bespaard, dat zijn 96 bomen en 10.118 kilo CO2.

2020:
De PrintLess contest zal opnieuw door GBC Nederland worden georganiseerd, GBC Zuidas zet dit weer uit onder haar participanten.

GBC Zuidas bedankt al haar participanten en samenwerkingspartners voor de fijne samenwerking en de inzet in 2019. We hopen ook in 2020 op jullie te mogen rekenen en verheugen ons op een duurzame samenwerking!