2019/01/20 geplaatst in Afval, Circulair, Energie

GBC PrintLess Contest 2019

Welke bedrijfsregio in Nederland kan het printen en kopiëren het meest reduceren? En welke organisatie bespaart het meeste papier? Dit jaar gaan participanten van GBC met elkaar de competitie aan om zo min mogelijk te printen! Het doel van de competitie: reduceren van het papier verbruik, vergoten van het bewustzijn van het printverbruik en structurele gedragsverandering.

Succes
Afgelopen jaar deden Accenture, Arcadis, CBRE, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Loyens & Loeff en gemeente Zuidas al mee aan de competitie in Amsterdam Zuidas. In twee maanden hebben ze tegen elkaar gestreden voor een zo groot mogelijk printreductie. In totaal werden met deze competitie maar liefst 522.941 blaadjes printpapier bespaard!

Nationaal
Vanwege dit succes zullen we dit jaar de competitie nationaal organiseren. Bedrijven worden in overleg met de lokale GBC benaderd om mee te doen aan de competitie. De bedrijven die besluiten mee te doen, krijgen een communicatiepakket om de competitie uit te zetten binnen het bedrijf. Met de facility- of officemanager worden afspraken gemaakt over het meten van het printgedrag, om zo het gemiddeld aantal printjes af te zetten tegen het aantal gedurende de competitie. De competitie duurt 2 maanden. Tijdens de competitie worden de medewerkers ingelicht over de prestaties van het bedrijf en van andere deelnemende bedrijven.

Interesse?
Vraag het aan je lokale programmamanager of neem contact op met Ivar Maas (projectmanager GBC printcompetitie) via: i.maas@vu.nl