Gepost door Green Business Club - Eindhoven
2019/08/14 geplaatst in Algemeen

Penningmeester Mark-Jan Moolenaar: “We staan samen sterker en komen daardoor als bedrijven ook sneller in actie”

Mark-Jan Moolenaar is partner bij EY, één van de initiatiefnemers van Green Business Club Eindhoven Spoorzone. Daarnaast is Mark-Jan Moolenaar sinds de oprichting ook penningmeester van GBC Eindhoven. Deze GBC zet zich sinds 31 januari 2018 in voor de verduurzaming van Eindhoven Spoorzone.

De Green Business Club Eindhoven. Wat is het? En waarom ben jij erbij betrokken?

Green Business Club Eindhoven Spoorzone is een club van bedrijven in Spoorzone Eindhoven die samen met elkaar een stap willen zetten op het gebied van duurzaamheid. En dat is duurzaamheid in de bredere context, waarbij we ons op dit moment richten op de thema’s Energie, Mobiliteit, Circulariteit en Leefbaarheid. Er zijn veel initiatieven binnen bedrijven, waarbij we een groter effect kunnen resulteren als we dat gezamenlijk doen. Door kennis te delen en samen te werken, kunnen we elkaar versterken en zo tot betere oplossingen komen in het gebied, in dit geval Eindhoven Spoorzone.

Binnen het bestuur vervul ik de rol van penningmeester. Ik heb aangegeven deze rol graag op me te nemen, omdat ik duurzaamheid belangrijk vind. Daarbij is duurzaamheid een onderwerp dat bij EY zeer hoog op de agenda staat.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club Eindhoven en waarom vind jij dat bedrijven zich moeten aansluiten?

De gezamenlijke aanpak van de bedrijven. Als bedrijven gezamenlijk projecten oppakken, dan zijn we veel effectiever dan als iedereen zijn kleine eigen postzegel probeert te optimaliseren. Als je het bijvoorbeeld hebt over energiebeheer, dan kan het zijn dat er bepaalde bedrijven zijn die warmte of koude overschot hebben. En als je dit met elkaar gaat combineren, dan ben je efficiënter bezig met de middelen die we hebben in de regio. We staan samen sterker en komen daardoor als bedrijven ook sneller in actie. Het is niet een praat club, maar een “doe” club.

Centraal staat bij Green Business Club ‘DOEN’! Kun jij hier een paar mooie voorbeelden van noemen?

We zijn samen met Madaster in kaart aan het brengen welke grondstoffen in ons gebied zitten en hoe we toekomstige en huidige gebouwen circulair kunnen maken, door bijvoorbeeld materialenpaspoort en gezamenlijke duurzame inkoop. We zijn daarnaast concreet in gesprek met de gemeente over onze duurzaamheidsagenda en hoe deze duurzaamheidsthema’s geïmplementeerd kunnen worden in het plan dat de gemeente voor dit gebied heeft. Verder zijn we bezig binnen mobiliteit met deelauto’s van AMBER en laadpalen die we met elkaar kunnen delen. Wij zijn net een jaar opgericht, maar we zijn al hard bezig met de verschillende thema’s en we hebben nog veel meer plannen!

Wat kunnen we de komende tijd verwachten op het gebied van duurzaamheid in het stationsgebied Eindhoven?

Op het gebied van leefbaarheid, willen we graag een BRAIN poort in het gebied neer zetten. Dit is een soort complimentenpoort, net als in Utrecht, maar dan op een Eindhovens manier, de ‘BRAIN port of the world’. We werken hiervoor samen met de Design Academie. We willen daarmee het gebied leefbaarder maken, maar ook zichtbaarheid in de regio creëren.

Daarnaast zijn we bezig om te kijken naar de energie grit in deze zone. Waar zitten de WKO installaties en hoe kunnen we deze met elkaar verbinden om deze optimaal te benutten in de regio. Verder willen we mobiliteit met AMBER verder vormgeven en zijn we met de facility managers van de verschillende bedrijven aan het kijken hoe we om kunnen gaan met afval en hoe we deze stromen kunnen optimaliseren. Wastewatchers is daar een mooi voorbeeld van.

Hoe zie je de toekomst van de GBC?

Eindhoven is nu ruim een jaar geleden gestart en heeft 13 participanten. We hebben op het moment relatief veel vertegenwoordiging van vastgoed in dit gebied. Wat ik graag zou willen zien is dat veel meer van de gebruikers, de huurders van de panden, een rol gaan spelen binnen GBC Eindhoven. En idealiter zouden we later ook graag de mensen die in deze omgeving wonen erbij betrekken.

Al met al zie ik de toekomst van GBC Eindhoven heel positief in. Ik denk dat GBC Eindhoven ook een mooi kanaal kan zijn tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de participanten. We zien een grote rol voor GBC Spoorzone Eindhoven weggelegd in het zijn van een spreekbuis die de partijen kan verbinden en optimaliseren. In de regio Spoorzone Eindhoven gaat veel gebeuren, het gebied is volop in ontwikkeling. GBC Eindhoven kan ervoor zorgen dat tijdens deze ontwikkelingen de duurzaamheidsthema’s op de juiste wijze geadresseerd worden en blijven worden.