2022/05/02 geplaatst in Afval, Algemeen, Energie, Logistiek, Mensen, Organisatie

Partnerschap ISS sluit aan bij duurzame verantwoordelijkheid

Kennis delen, netwerk versterken en impact vergroten
Green Business Club Nederland blijft groeien binnen bestaande lokale clubs en met nieuwe lokale clubs, maar ook als landelijke impactorganisatie. De komst van een partner als ISS Nederland draagt daar aan bij, omdat zij – naast betrokkenheid en ambitie – een hoop ervaring en expertise meebrengen in het kennisnetwerk. “Wij zijn ervan overtuigd dat de acceleratie wordt behaald door van elkaar te leren én door samen kleine stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Samenwerkingen, kennisdelen en langetermijndenken zijn uiterst belangrijk voor deze transitie”, motiveert Douwe Driehuis, Head of Innovation, Sustainabillity & Workplace bij ISS Nederland. We gingen in gesprek met hem én de nieuwe Sustainabillity & Zero Waste manager van ISS Esther ter Braak. 

Geheel NetZero in 2040
ISS verleent wereldwijd facilitaire diensten op en rond de werkplek, zoals schoonmaak, catering, receptie, technische services en logistieke werkzaamheden. “Hierbij hecht ISS veel waarde aan het nemen van haar duurzame verantwoordelijkheid”, benadrukt Douwe Driehuis, wat ook de acties van het bedrijf onderschrijft. Niet alleen zijn eigen functie, maar ook de nieuwe baan van Esther ter Braak die eind vorig jaar als Sustainabillity & Zero Waste manager startte, geven aan hoeveel focus er naar (verder) verduurzamen gaat. “We hebben voor onszelf openlijke en scherpe doelen gesteld, zoals de ambitie om in 2040 geheel NetZero te zijn. Zowel met eigen CO2-uitstoot als met ingekochte CO2-uitstoot.” In Nederland streeft ISS ernaar om in 2025 haar CO2-uitstoot van scope 1 en 2 met 50% verminderd te hebben en de uitstoot in scope 3 met 15% te verminderen. Daarnaast wil ISS een ZeroWaste-organisatie zijn en motiveert haar eigen klanten om daar in mee te groeien.

Proactief verduurzamen
Sterke ambities dus, die zeker aansluiten bij een organisatie als Green Business Club. “Een aantal van onze klanten is aangesloten bij lokale clubs en zo waren we bijvoorbeeld via Accenture al langer betrokken bij Green Business Club Zuidas. Maar een partnerschap op nationaal niveau past goed. We kunnen veel brengen vanuit onze brede ervaring en halen ook weer ideeën en projecten uit het netwerk van GBC Nederland”, motiveert Driehuis het partnerschap. Hij heeft daarnaast zitting genomen in het bestuur van de impactorganisatie.
De kernwaarden eerlijkheid, verantwoordelijkheid, kwaliteit, verbondenheid en ondernemerschap laat ISS proactief zien in de wijze waarop ze duurzaamheid ambiëren, uitdragen en toepassen. “Samen met klanten en partners uit de hele waardeketen werkt ISS aan manieren om te verduurzamen”, vult Ter Braak aan. Ze noemt de ondertekening van het Plastic Pact NL als voorbeeld, waar ISS één van de koplopers is om samen met de Rijksoverheid de handen ineen te slaan om een circulaire economie voor plastic producten en verpakkingen dichterbij te brengen. ISS opende in Utrecht bovendien een eerste plasticvrije restaurant van Nederland en samen met klanten zette ze pilots op met herbruikbare bekers en kommen. “Daarnaast werken we ook (mee) aan logistieke oplossingen met onze partner Goederenhubs.”

Medewerkers en opdrachtgevers meenemen
Ter Braak heeft zichzelf in haar nieuwe rol ook het doel gesteld om duurzame impact te maken, zowel binnen als buiten ISS. Binnen de grote internationale organisatie met 400.000 werknemers kan die impact echt groot zijn. Kleine succesvolle interventies kunnen immers wereldwijd worden uitgerold. “Het is mijn taak om die weg vrij te maken voor experts, zodat zij op hun vakgebied duurzame ontwikkeling door kunnen voeren. Maar ook om het resultaat een podium te bieden en het verder te implementeren in de organisatie”, glimlacht ze gedreven. Het interne motivatieprogramma benadrukt de focus die het bedrijf hier legt, omdat de rol van medewerkers tijdens de duurzame transitie essentieel is. Driehuis beseft: “ISS bestaat al meer dan 120 jaar en is 45 jaar actief in Nederland. Wij stellen altijd de mensen centraal in de organisatie: people make places is echt de cultuur. Dat geldt intern bij ons, maar ook bij de onze opdrachtgevers. Wanneer zij niet meewillen in onze duurzaamheidsambities, dan zijn we in de toekomst misschien wel geen goede match en zijn wij daar eerlijk in. Maar het is eigenlijk juist veelal andersom: dat bedrijven ons kiezen als partner, juist omdat we zo’n sterke duurzaamheidstrategie voeren”.

Podium bieden aan resultaat
ISS is ervan overtuigd dat de acceleratie wordt behaald door van elkaar te leren én door samen kleine stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Samenwerkingen, kennisdelen en langetermijndenken zijn uiterst belangrijk voor deze transitie. Ter Braak: “Bied een podium voor behaalde resultaten en mijlpalen. Zichtbaarheid en concrete inzichten maken het makkelijker om vaart te maken en pilots op te schalen.” Met het partnerschap aan GBC Nederland hoopt ISS dan ook een extra steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Website ISS

Esther ter Braak & Douwe Driehuis