Zelfstroom

De energietransitie is voor participanten van alle lokale Green Business Clubs een grote opgave, waarbij samenwerking noodzakelijk is. Kennisdeling over energiebesparing is belangrijk en de groei naar duurzame opwek is niet voor alle bedrijven in het netwerk even makkelijk. De verduurzamingsambities van huurders en gebouweigenaren worden groter, maar de mogelijkheid om tot actie over te gaan is niet voor alle bedrijven gelijk.

Zelfstroom is de grootste aanbieder van lease en verhuur van zonnepanelen in Nederland. Daarnaast biedt zij ook verkoop van zonnepanelen aan. De experts van Zelfstroom geven vakkundig advies over de mogelijkheden en begeleiden het proces van A tot Z. Dit betekent dat Zelfstroom zowel advies als installatie in eigen beheer heeft.

Als participant van Green Business Club Zaanstad is Zelfstroom één van de initiatiefnemers van Zon op Zaan. Dit is een samenwerking om de energietransitie te versnellen en alle dakeigenaren, van klein tot groot, aan de hand te nemen bij de aanschaf van zonnepanelen. Zelfstroom bedient bij Zon op Zaan het kleinverbruik segment die gebruik maakt van de salderingsregeling.

De kennis van Zelfstroom is waardevol voor het landelijke Green Business Clubnetwerk. Zelfstroom zet zich als landelijke partner in om de kennis die het bedrijf heeft opgedaan, in te zetten voor participanten van de lokale clubs. Het betrekken van MKB-bedrijven bij de energietransitie en het opzoeken van de samenwerking onderling en met andere aanbieders geven een goede basis voor concrete projecten. De samenwerking bij GBC Zaanstad is een mooi voorbeeld voor andere lokale clubs om zo de energietransitie te versnellen.