ISS

De kracht van ISS is het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving door de inzet van eigen mensen. ISS verleent wereldwijd facilitaire diensten op en rond de werkplek, zoals schoonmaak, catering, receptie, technische services en logistieke werkzaamheden. Hierbij hecht ISS veel waarde aan het nemen van haar duurzame verantwoordelijkheid. Daarom heeft ISS in januari 2022 de ambitie uitgesproken om in 2040 geheel NetZero te zijn, zowel met eigen CO2-uitstoot als met ingekochte CO2-uitstoot. In Nederland streeft ISS ernaar om in 2025 haar CO2-uitstoot van scope 1 en 2 met 50% verminderd te hebben en de uitstoot in scope 3 met 15% te verminderen. Ook wil ISS een ZeroWaste-organisatie zijn.

Samen met klanten en partners uit de hele waardeketen werkt ISS aan manieren om te verduurzamen. Zo heeft ISS: het Plastic Pact ondertekend; het eerste plasticvrije restaurant van Nederland geopend; samen met klanten pilots opgezet met herbruikbare bekers en kommen en wordt er gewerkt aan logistieke oplossingen zoals goederenhubs. De belangrijke rol van medewerkers tijdens deze duurzame transitie wordt in onder andere een intern motivatieprogramma benadrukt. Dit is van het grootste belang voor ISS, omdat ISS altijd de mensen centraal stelt: ‘People make places’.

ISS is ervan overtuigd dat de acceleratie wordt behaald door van elkaar te leren én door samen kleine stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Samenwerkingen, kennisdelen en langetermijndenken zijn uiterst belangrijk voor deze transitie. Als onderdeel van het GBC-netwerk hoopt ISS met haar kennis, ervaring en best practices op het gebied van verduurzaming haar steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving.