ENGIE

De wereld om ons heen verandert. We bewegen ons in snel tempo in de richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale generatie. In deze allesomvattende energietransitie nemen de circa 6.200 medewerkers van ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan de hand.

ENGIE is een services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in duurzame verandering. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services (marktleider in technische dienstverlening) en ENGIE Energie. Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige smart building oplossingen, en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groengas, geothermie en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.

Wij nemen de leiding in duurzame verandering. Dit doen we door bedrijven, lokale overheden en consumenten de transitie naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering als dienst aan te bieden. Op maat en kostenefficiënt, zonder grote investeringen voor onze klanten. Samen kunnen we het verschil maken om een betere wereld door te geven aan volgende generaties.

Dit kunnen wij niet alleen. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers, andere organisaties en overheden komen we tot de meest effectieve oplossingen. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst.

De meerwaarde van de Green Business Club voor ENGIE
De Green Business Club geeft ons de mogelijkheid om samen met partners, (potentiële) klanten en andere stakeholders concreet met verduurzaming en energiebesparing bezig te zijn. Wij delen onze technische kennis en expertise, maar wij leren ook van de best practices van andere partijen. De Green Business Club brengt partijen bij elkaar die enthousiast en ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid, net als wij.

Lees meer over onze duurzame ambities en doelstellingen op ons MVO platform: www.engie.nl/mvo.