Dutch Green Building Council

Stefan van Uffelen, directeur DGBC over de samenwerking: “Met de Green Business Clubs wordt verduurzaming op gebiedsniveau praktisch gemaakt. Verder zijn Green Business Clubs belangrijk om de gebruikers van het gebied en de gebouwen elkaar te laten inspireren en motiveren om te versnellen met de verduurzaming.”

Visie op duurzaam ondernemen
De Dutch Green Building Council is missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Gezamenlijk streven we een verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving na. Hiervoor hebben we een krachtig middel in handen: het BREEAM-NL keurmerk. BREEAM-NL is hét keurmerk in Nederland om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen mee te beoordelen. Door de continue aanscherping stuwt het keurmerk de kwaliteit van duurzaam bouwen verder en verder omhoog. Maar dat is niet de enige manier om verduurzaming in de gebouwde omgeving te bewerkstelligen. Naast certificeren onderneemt de Dutch Green Building Council tal van andere activiteiten. Het netwerk van DGBC is daarbij erg belangrijk. Zo wordt jaarlijks de succesvolle Dutch Green Building Week gehouden, waar organisaties elkaar treffen en de mogelijkheid hebben om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. In kleiner verband kan dat op participantenbijeenkomsten, in speciale werkgroepen, tijdens inspiratiesessies en door het opstarten van onderzoeksprojecten en benchmarks. Ook biedt de DGBC het bedrijfsleven de mogelijkheid om via zogenoemde Groene Kamers in gesprek te gaan met politici om verduurzaming van de gebouwde omgeving ook hier prominent op de agenda te krijgen.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club?
De samenwerking met de Green Business Clubs is belangrijk omdat op deze wijze verduurzaming op gebiedsniveau praktisch wordt gemaakt. Verder zijn Green Business Clubs belangrijk om de gebruikers van het gebied en de gebouwen elkaar te laten inspireren en motiveren om te versnellen met de verduurzaming.

Welke concrete maatregelen heeft Dutch Green Building Council genomen op het gebied van Duurzaamheid?
Met het BREEAM-NL keurmerk heeft de De Dutch Green Building Council tot December 2013 de volgende resultaten behaald: bijna 4.000.000 m2 nieuwbouw geregistreerd voor Breeam, 367 projecten nieuwbouw geregistreerd, 146 projecten nieuwbouw gecertificeerd, 72 In-Use gebouwen geregistreerd, 32 In-Use gebouwen gecertificeerd, 2 sloopprojecten geregistreerd, 2 sloop projecten gecertificeerd, 5 gebiedprojecten geregistreerd, 2 gebied projecten gecertificeerd.