Donker Groep

Klimaatadaptatie is voor de stedelijke gebieden waar veel Green Business Clubs actief zijn, van steeds groter belang. De ambities rondom verduurzaming worden concreet en in de jaren is er meer aandacht gekomen voor het acute probleem van hittestress en grote hoeveelheden hemelwater. In stedelijke omgevingen wordt steeds meer zichtbaar wat de impact is van klimaatverandering. Daarnaast is er de opgave om de biodiversiteit te vergroten. Het uitsterven van planten- en dierensoorten zorgt voor verschraling van de natuur en heeft catastrofale gevolgen.

Donker Groep is een landelijke organisatie met veel kennis over deze opgaves. Donker Groep realiseert groene en gezonde binnen- en buitenruimtes. Vanuit vakmanschap en gedrevenheid worden belevingen ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Donker Groep wil in de toekomst volledig duurzaam opereren, dat wil zeggen zonder negatieve impact, maar met een herstellende bijdrage aan de aarde en alles wat daar op leeft.
Als landelijk partner ondersteunt Donker Groep de groene en duurzame ambities van (participanten van) lokale Green Business Clubs en zet het de kennis in waar dit gevraagd wordt. Zo kunnen lokale projecten op poten worden gezet met landelijke uitbreidingsmogelijkheden.