Colliers

Zonder duurzaamheid geen toekomst. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen over hoe we omgaan met het milieu en de verlaging van de CO2 uitstoot, het welzijn van medewerkers, grondstoffen en materialen en de lokale community.

Het is essentieel dat wij in Nederland collectief ons gedrag aanpassen aan de realiteit. Voor Colliers begint dit met het tonen van goed voorbeeldgedrag. Concreet betekent dit doelen stellen ten aanzien van onze CO2-reductie, anders nadenken over mobiliteit, het zorgen voor activiteiten en gezonde voeding die de wellbeing van onze medewerkers verhoogt, het circulair inkopen en het tegengaan van verspilling.

Door actief te participeren in maatschappelijke discussies op podia en publicaties over de verduurzaming en vergroening van de gebouwde omgeving, willen wij een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Wij bieden onze opdrachtgevers creatieve oplossingen die niet alleen vandaag aantrekkelijk zijn, maar ook in de toekomst relevant en duurzaam blijven.

Onze 360˚ duurzaamheidsscan geeft daarnaast bedrijven direct inzicht in de haalbaarheid van duurzaamheidsambities op het gebied van BREEAM-NL, Circulariteit en WELL en de investeringen die nodig zijn. Tot slot willen wij samenwerken met ondernemers die met vernieuwende ideeën helpen de verduurzaming van Nederland mogelijk te maken.