APPM

Wat is de visie op duurzaam ondernemen?

Wij geloven dat we Nederland vooral duurzamer maken wanneer we allereerst focussen op onze bestaande gebouwen en gebieden. Samen met eigenaren en gebruikers revitaliseren we verouderde bedrijventerreinen stapsgewijs tot aantrekkelijkere en duurzamere gebieden, bijvoorbeeld op de Plaspoelpolder in Rijswijk of op de Binckhorst in Den Haag.

Wat is de meerwaarde van de Green Business Club voor APPM?
Het systematisch verduurzamen van een gebied gaat niet zonder een efficiënte gebiedsorganisatie. Een Green Business Club werkt als bindmiddel voor alle betrokken partijen in een gebied en van daaruit kan je programmeren en vooral: doen!

Welke concrete maatregelen heeft APPM genomen op het gebied van duurzaamheid?
Op meerdere plekken in het land is APPM initiatior van de GebiedsESCo. Hiermee wordten verouderde kantoorpanden collectief energiezuiniger gemaakt. In de Plaspoelpolder in Rijswijk bijvoorbeeld, zijn eigenaren en gebruikers door middel van de GebiedsESCo aan de slag gegaan om hun panden te verduurzamen. Doel: collectieve besparingen en concrete verduurzaming.
In Corpus den Hoorn in Groningen is APPM een traject gestart met kantooreigenaren en gebruikers om nieuwe huurproposities op te zetten waarmee hun kantoorpanden op zo kort mogelijke termijn energieneutraal worden gemaakt.