Gepost door Green Business Club - Beatrixkwartier

Participanten Beatrixkwartier samen voor programmaraad

Terwijl Den Haag in de ban was van het ‘boerenprotest’, kwamen participanten van GBC Beatrixkwartier 16 oktober samen voor de twee-jaarlijkse programmaraad. Zij kregen een update over lopende projecten en het onderzoek voor een collectieve aanpak energiebesparing in het gebied. Daarnaast deed Arjen van ’t Klooster, manager Facilitair Bedrijf bij MN, een oproep aan de participanten om zich ook achter de Fietsmissie 2020 te scharen.

Vergroening en verbinding

GBC Beatrixkwartier werkt samen met omgevingsmanager van de gemeente aan een facilitair gebruikersplatform. Vervolgens wordt er samen opgetrokken de as Den Haag Centraal – Beatrixkwartier – Laan van NOI te vergroenen te verlevendigen naar behoefte van de gebruikers van het gebied. Zo worden er gekeken naar meer fietsstallingen en het vergroenen van de openbare ruimte. De as moet klimaatbestendig zijn, met meer groen en slimme waterberging.

Circulair

Vorig jaar tekenden bedrijven in Beatrixkwartier een ambitieverklaring om te komen tot minder restafval. Dit jaar is ingezet op datamanagement en kennis delen. Dat laatste gebeurde tijdens een aantal Lunch & Learn-sessies in samenwerking met Maurice Goudsmith, Categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement Rijksoverheid. Naast het delen van ervaringen, kregen participanten ook een kijkje in de verschillende keukens. Zo waren onlangs FMO, MN, Nationale Nederlanden, McDermott en RVO op bezoek bij afvalinzamelaar SUEZ. Middels datamanagement krijgen organisaties zicht op de huidige situatie en konden zij realistische doelstellingen bepalen: welk percentage restafval exclusief papier en karton is haalbaar? Behaalde scheidingspercentages verschillen erg per organisatie. Zo komt MN dit jaar uit op een percentage restafval van 34% en streven zij naar 25% in 2020 en wil RVO van 43% naar 40%.

Facilitaire Logistiek

Aan de A12 nabij A4 en A13 realiseert een consortium van onder andere Djinny, PostNL en SUEZ een hub-locatie. Onder de naam SimplyMile verzorgen zij bevoorrading van bedrijven in en rond Den Haag, waaronder participanten van GBC Beatrixkwartier. Door leveranciers te vragen hun goederen af te leveren aan de rand van de stad, bij de hub van SimplyMile, en deze vervolgens gebundeld naar het Beatrixkwartier toe te rijden wordt het aantal bewegingen gereduceerd. De last-mile gebeurt zero emissie. Door deelname kunnen bedrijven invulling geven aan de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek die begin dit jaar is ondertekend tijdens het symposium Van Ambitie tot Aanpak: Emissievrije Stadslogistiek.

Collectieve aanpak energietransitie Beatrixkwartier

Het Beatrixkwartier loopt als vooraanstaand gebied in Den Haag graag voorop. GBC pakt hier de trekkersrol. Gemeente Den Haag toonde samen met gebruikers en vastgoedpartijen in het gebied bereidheid te investeren in een gebiedsbreed onderzoek naar de kansen voor energiereductie. Naast gebruikers NN en MN sloten eigenaren Cromwell en Bouwinvest sloten zich aan. Winnaar van de uitvraag voor dit onderzoek is Engie.  Voor GBC Beatrixkwartier  stelt Engie een aantal gebiedsoverstijgende energieconcepten op met optimaal gebruik van bestaande -gebouw gebonden- assets, met meerdere beschikbare financieringsmogelijkheden en gericht op een energieneutraal Beatrixkwartier in 2028. Het onderzoek is in april 2020 klaar.

Fietsmissie 2020

De Staatssecretaris van I&M wil alle werkgevers in Nederland aanmoedigen zich actief in te spannen voor ‘de Fietsmissie 2020’. Die missie is: iedere organisatie zorgt ervoor dat er in 2020 minimaal 10% meer medewerkers voor de fiets kiezen als vervoermiddel naar het werk, minimaal één keer per week. MN schaart zich achter deze missie en is Fietsambassadeur en nodigt andere bedrijven in het Beatrixkwartier uit óók ambassadeur te worden, om zo de impact te vergroten. De Fietsmissie wordt op 7 november in bij MN gelanceerd.