VodafoneZiggo

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Utrecht Centraal?
In onze organisatie spelen duurzaamheid en circulariteit een steeds grotere rol. Van een groeiend bewustzijn onder onze medewerkers tot stevige ambities en meetbare resultaten. We zoeken voortdurend naar kansen om efficiënter en energiezuiniger te zijn en minder grondstoffen te gebruiken. Omdat VodafoneZiggo een prominente plek heeft in Utrecht willen, wij lokaal ook graag ons steentje bijdragen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
We streven daarom 3 doelen na: onze organisatie verder verduurzamen, klanten in staat stellen milieuvriendelijker te zijn en onze medewerkers inspireren om milieubewust te werken en leven.
• We verminderen bijvoorbeeld constant ons afval in de hele organisatie en gaan elk jaar efficiënter om met energie
• We gebruiken alleen windenergie en onze ecologische voetafdruk is vastgesteld op netto nul
• We moedigen klanten aan om hun telefoons in te leveren voor recycling en we geven onze Ziggo Mediaboxen graag een tweede leven
• En onze medewerkers hebben allemaal een OV-kaart. Samen met hen worden we elke dag duurzamer

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Utrecht Centraal hierbij helpen?
Door samenwerking, kennisdeling en betrokkenheid.