VermiService

Waarom is de organisatie participant van Green Business Club Waterweg?
Ondernemen kan en moet houdbaar worden voor een gezonde toekomst met natuur, milieu en klimaat belangen in plaats van direct eigen belang. Door circulair economisch ecologisch denken wil VermiService bouwen aan een gezonde balans tussen ondernemen, natuurbescherming, klimaat en milieu verbetering, plezier, educatie en gezondheid. Samen kunnen we werken aan een houdbare toekomst.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
De naam VermiService komt van twee met elkaar verbonden gedachten. Als eerste circulariteit, waarbij organische grondstoffen niet meer in de afvalverbranding eindigen maar terug worden gegeven aan de planeet voor meer ecologische successen. VermiService komt onder andere van Vermicultuur (composteren met behulp van wormen), met als resultaat minder verspild organisch materiaal en hierdoor een gecomposteerd eindproduct met zeer hoge substraat kwaliteit vol micro organismen en voedingsstoffen. De tweede gedachte achter VermiService, is een ruim pakket aan services welke in de breedste zin duurzaam zullen worden uitgevoerd. Duurzaam en ecologisch onderhoud en optimalisatie van tuin, terrein, groendak en/of openbare ruimten. Dit is groenvoorziening zonder luidruchtige brandstofmachines, welke naast herrie ook ongezonde stoffen uitstoten. VermiService werkt sinds de start in 2018 100% elektrisch, natuur beschermend aan een schonere leefomgeving waarbij we continue zoeken naar nieuwe innovaties en waar mogelijk we met fabrikanten innovatieve oplossingen ontwikkelen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Waterweg hierbij helpen?
Green Business Club Waterweg is volgens ons een belangrijke partij met een potentieel netwerk van ondernemers welke een educatieve rol moet hebben voor het verbeteren van de leefomgeving. Onderwerpen als klimaat, milieu en biodiversiteit zijn onderdeel van het ecosysteem waarin we leven, als er puzzel stukjes ontbreken is het ecosysteem kapot en gaat dit verder achteruit. Samen kunnen we leren te handelen zonder verdere schade en juist te werken aan herstel.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Waterweg?
We sluiten graag aan bij diverse gesprekken over knelpunten en gaan de uitdaging aan om potentiële oplossingen op tafel te krijgen. We helpen onder andere graag met nulmetingen van de buitenruimten, NL Terreinlabel, Natuur / Habitat scans en met uitstootvrije uitvoering.