Vebego

Vanaf het allereerste begin – bijna 80 jaar geleden – is geweldig werk ons speerpunt geweest. In de wereld van schoonmaak, groenvoorziening, facility management en zorg zien we het als onze roeping te zorgen voor een rotsvast fundament voor onze klanten in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Zodat onze klanten in hun wereld geweldig werk kunnen verrichten. Bij Vebego bieden we werk met betekenis. We helpen met trots onze 40.000 mensen een onafhankelijk, betekenisvol bestaan op te bouwen en positief bij te dragen aan de maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor onze meer dan 6.500 mensen in kansarme posities of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij deze overtuiging en inzet zijn we uitgegroeid tot één van de grootste en meest inclusieve werkgevers in Europa. Zo realiseren onze mensen samen met onze klanten iedere dag weer: geweldig werk.

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Zuidas? 
Onze missie is om betekenisvol werk te creëren met extra aandacht voor hen die net wat meer ondersteuning nodig hebben. Werk dat aansluit bij de waardeketen van onze klanten en bij de capaciteiten en ambities van onze mensen. Om het milieu te beschermen zijn al onze schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar en recyclen we zo veel mogelijk kleding, schoeisel, schoonmaakmaterialen en machines. Ons doel is om in 2025 volledig elektrisch te gaan rijden. Binnen groen zijn wij adviseur en zetten we ons in om de biodiversiteit te verbeteren en doen we dit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vebego wil een actieve bijdrage leveren aan de diverse thema’s die GBC Zuidas benoemd heeft en door andere bedrijven gezien worden als kartrekker en kennispartner.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid? 
Vebego heeft een groep brede duurzaamheidsstrategie geformuleerd die zich richt op SDG 8; Eerlijk werk en economische groei en SDG 12; Verantwoord consumeren en produceren.

Hierbinnen heeft Vebego 4 impact onderwerpen benoemd:
1) CO2 neutraliteit in 2023;
2) 50% circulair in 2030;
3) Diversiteit & Inclusiviteit;
4) 30% mensen met afstand in dienst in 2030

Om in onze doelstellingen te slagen, benchmarken we onszelf door de EcoVadis certificering. We willen 100% voldoen aan de wet en regelgeving. Daarom zijn wij als één van de eerste niet-beursgenoteerde bedrijven gestart met de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming? 
Vanuit de pro-activiteit meedenken en adviseren om de doelstellingen te bereiken. Daarnaast het thema participatie meer en breder uitdragen op de Amsterdamse Zuidas. Vebego wil hierin mentaal marktleider worden en hierin kunnen we elkaar helpen.