Twence

Twence, bron van grondstoffen en energie
Twence is producent van secundaire grondstoffen en duurzame energie uit afval- en biomassastromen die in onze lineaire economie vrijkomen. De secundaire grondstoffen brengen we terug in de kringloop en met de productie van duurzame energie leveren we een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Daarmee dragen wij voor de Regio Twente en voor onze aandeelhouders –voornamelijk Twentse gemeenten- al substantieel bij aan de besparing op het gebruik van grondstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2.

Twence is zich als verwerker van afval- en biomassastromen bewust van de tekortkomingen van de lineaire economie. Wij dragen met onze kennis en ervaring bij aan het maximaliseren van de mogelijkheden om producten en grondstoffen herbruikbaar te houden, de inzet van primaire grondstoffen te verminderen en de economische waarde van producten, materialen en grondstoffen zo veel mogelijk te behouden.

Op koers naar een circulaire economie
Twence wil de productie van duurzame energie vergroten en deze zo efficiënt mogelijk toepassen, bijvoorbeeld door de levering van stoom voor productiebedrijven zoals AkzoNobel, Grolsch en Apollo Vredestein en door warmtelevering voor de warmtenetwerken in Enschede, Hengelo en elders in Twente.

Uit de materiaalstromen die na energieopwekking overblijven worden steeds meer metalen en mineralen teruggewonnen om nieuwe metaalproducten en bouwmaterialen te kunnen produceren zonder gebruik te maken van primaire grondstoffen. In onze sorteerinstallatie scheiden we herbruikbare afvalstromen, waaruit hoogwaardige grondstoffen en bouwstoffen worden gemaakt.

Onderdeel van de circulaire economie zal de toepassing van bio-grondstoffen worden, die bijvoorbeeld tussenproducten –die nu nog worden gemaakt van fossiele brandstoffen- kunnen vervangen. Deze worden geproduceerd uit gewassen, reststromen en biomassastromen die uit de landbouw en bosbouw afkomstig zijn en ook uit de organische afvalstromen die overblijven na gebruik. Twence onderzoekt hoe de bestaande installaties en beschikbare afval- en biomassastromen ingezet kunnen worden voor de productie van deze bio-grondstoffen om inzet van fossiele brandstoffen voor materialen te beperken. We besteden al veel aandacht aan de productie en toepassing van organische meststoffen zoals compost, waarmee we de verduurzaming van de landbouw in Twente ondersteunen.