Twence

Twence, bron van grondstoffen en energie
Twence is producent van secundaire grondstoffen en duurzame energie uit afval- en biomassastromen die in onze lineaire economie vrijkomen. De secundaire grondstoffen brengen we terug in de kringloop en met de productie van duurzame energie leveren we een besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Daarmee dragen wij voor de Regio Twente en voor onze aandeelhouders –voornamelijk Twentse gemeenten- al substantieel bij aan de besparing op het gebruik van grondstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2.

Twence is zich als verwerker van afval- en biomassastromen bewust van de tekortkomingen van de lineaire economie. Wij dragen met onze kennis en ervaring bij aan het maximaliseren van de mogelijkheden om producten en grondstoffen herbruikbaar te houden, de inzet van primaire grondstoffen te verminderen en de economische waarde van producten, materialen en grondstoffen zo veel mogelijk te behouden.

Op koers naar een circulaire economie
Twence wil de productie van duurzame energie vergroten en deze zo efficiënt mogelijk toepassen, bijvoorbeeld door de levering van stoom en warmte voor productiebedrijven zoals Nobian en Grolsch en door warmtelevering voor de warmtenetwerken in Enschede, Hengelo en via een regionaal warmtenetwerk ook aan andere delen van Twente. Bij de verduurzaming van de energieproductie worden ook natuurlijke hernieuwbare energiebronnen betrokken.

Uit de materiaalstromen die na energieopwekking overblijven worden steeds meer metalen en mineralen teruggewonnen om nieuwe metaalproducten en bouwmaterialen te kunnen produceren zonder gebruik te maken van primaire grondstoffen. In onze sorteerinstallatie scheiden we herbruikbare afvalstromen, waaruit hoogwaardige grondstoffen en bouwstoffen kunnen worden gemaakt.
Tevens wordt hergebruik van CO2 tot ontwikkeling gebracht met afvang van CO2. De CO2 wordt in vloeibare vorm afgezet aan de glastuinbouw. De glastuinbouw stapt om aardgas te besparen over naar geothermie waardoor de vraag naar CO2 toeneemt die nodig is om bloemen en planten te laten groeien. Op langere termijn kan CO2 worden ingezet voor mineralisatie voor bouwmaterialen en om via elektrochemische omzetting grondstoffen voor de chemie en energiedragers te produceren.

Onderdeel van de circulaire economie zal de toepassing van bio-grondstoffen worden, die bijvoorbeeld tussenproducten –die nu nog worden gemaakt van fossiele brandstoffen- kunnen vervangen. Deze worden geproduceerd uit gewassen, reststromen en biomassastromen die uit de landbouw en bosbouw afkomstig zijn en ook uit de organische afvalstromen die overblijven na gebruik. Een voorbeeld is de pyrolyse-olie die bij onze installatie Empyro wordt geproduceerd. Twence onderzoekt hoe de bestaande installaties en beschikbare afval- en biomassastromen ingezet kunnen worden voor de productie van deze bio-grondstoffen om inzet van fossiele brandstoffen voor materialen te beperken. We besteden al veel aandacht aan de productie en toepassing van organische meststoffen zoals compost, waarmee we de verduurzaming van de landbouw in Twente ondersteunen en gaan met de nieuwe mestverwerkingsinstallatie nutriënten en ammoniakwater produceren en groen gas voor de energievoorziening