TivoliVredenburg

Waarom is TivoliVredenburg participant van de Green Business Club Utrecht?

De belangrijkste reden is dat we kennis willen vergaren. En de specifieke kennis die we als groot muziekgebouw al hebben, willen we delen met andere bedrijven. Ik denk dat duurzame initiatieven meer effect hebben wanneer je samenwerkt.

Wat doet jouw organisatie al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

TivoliVredenburg heeft duurzaamheid opgenomen in het meerjarenbeleid. We toetsen al onze beslissingen aan drie duurzaamheidspijlers: people, planet, profit. Zo zijn we bezig met het reduceren en scheiden van onze afvalstromen. In dit kader hebben we vorig jaar meegedaan aan het zero-wasteprogramma van acht culturele organisaties in Nederland, samen met onder meer Rijkswaterstaat. Ook hebben we een convenant ondertekend met GreenStages2020, een stichting die culturele podia en festivals vergroent. Hierbij moet je denken aan het terugdringen van het gebruik van plastic en fossiele brandstoffen, het verkleinen van afvalstromen, kortom: het verkleinen van de CO2-voetafdruk.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Utrecht hierbij helpen?

Alle leveranciers, artiesten en bezoekers van TivoliVredenburg veroorzaken een behoorlijke CO2-voetafdruk. De uitdaging om die te verkleinen is te groot om alleen aan te gaan. Dus moet iedereen meedoen: het stationsgebied, de gemeente en particulieren. Een duidelijk standpunt van de Green Business Club Utrecht ten opzichte van de gemeente en provincie is hierbij essentieel

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Utrecht?

Ik ben bij TivoliVredenburg verantwoordelijk voor verdere vergroening van ons gebouw. En vanuit mijn studie [MBA Sustainability] ben ik de laatste jaren vaker betrokken geweest bij duurzame initiatieven zoals bv het terugdringen van foodwaste in de MICE branche, voor een gerenommeerde cateraar.

Wat is voor jou hét voorbeeld van duurzaamheid, levendigheid, kijken naar een duurzame toekomst van de Green Business Club óf in het Stationsgebied als geheel?

Voor mij is dat de circulaire economie, aangevuld met het cradle-to-cradleprincipe. Ik vind het belangrijk om bij alles wat we ontwerpen, produceren en consumeren na te denken over het effect in de toekomst. Verder denk ik dat de ontwikkeling van milieuvriendelijke energiebronnen het antwoord is op de duurzaamheidsvragen van de toekomst. We willen toch dat onze kinderen zich kunnen verwonderen over andere steden, landen en continenten zonder zich daarbij bezwaard te voelen over hun footprint? Mijn ideaal is dat we dit in het klein organiseren in het stationsgebied, om vervolgens Utrecht op sleeptouw nemen. Zo bouwen we samen aan een stad voor onze kinderen en onszelf. Een stad van de toekomst!