Technische Universiteit Eindhoven

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone? 

De TU/e is participant vanwege de mogelijkheden om met directe samenwerking de omgeving nog duurzamer te maken op gebieden zoals energie (uitwisseling), bouwen, mobiliteit en het letterlijk vergroenen van de fysieke leefomgeving. Hierbij proberen wij specifiek onze kennis en onderzoek in te zetten om in de praktijk een duurzaam verschil te maken.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

De TU/e is hard op weg om in 2023 een reductie van 90% van het gasgebruik t.o.v. 2007 te realiseren. We kopen elektriciteit volledig duurzaam in en proberen zoveel mogelijk zelf op te wekken. We hebben een groene campus met veel natuur en biodiversiteit midden in de stad terwijl veruit het grootste deel van onze studenten en personeel met de fiets of het openbaar vervoer naar onze campus komen. De wens is er om met name op het gebied van circulariteit nog stappen te zetten.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen? 

Green Business Club Eindhoven Spoorzone kan dienen als netwerk waarbinnen we onze ambities kunnen realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van circulair bouwen. Wij hebben ambitie op dit vlak, maar niet de ervaring en mogelijk beschikbare materialen. Andere partijen hebben dat misschien wel. Daarnaast kun je met meerdere partijen mogelijk goede afspraken maken over mobiliteitsoplossingen zoals deelauto’s. Samen sta je sowieso sterker dan alleen, en alleen als je elkaars ambities kent kun je daadwerkelijk stappen zetten op het gebied van samenwerking.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Eindhoven Spoorzone? 
Het is goed om je ‘buren’ te kennen en van elkaar te weten welke ambitie iedereen heeft. Persoonlijk contact is erg waardevol en heeft misschien niet altijd direct een meerwaarde, maar kan later wel degelijk een rol spelen met het behalen van ambities. Daarom is het goed dat GBC Eindhoven Spoorzone regelmatig bijeenkomt en lijntjes uitlegt over diverse thema’s.