TCA

Taxicentrale Amsterdam (TCA) is zich bewust van zijn sociale verantwoordelijkheid in Amsterdam. Taxivervoer heeft een belangrijke functie voor de mobiliteit in en rond de stad. TCA wil een betrouwbaar en verantwoordelijk onderdeel zijn van Amsterdam in het bijzonder en Nederland en de wereld als geheel. Daarom besteden zij veel aandacht aan het milieu, hun mensen en de maatschappij.

TCA doet dit in eerste instantie door bij te dragen aan een gezond leefklimaat in Amsterdam. Dit door de uitstoot van de taxi’s zoveel mogelijk te beperken. Hier zorgen zij op verschillende manieren voor. Auto’s in de vloot mogen niet ouder zijn dan zes jaar, waardoor de vloot voortdurend voldoet aan de nieuwste Euro-normen. Ze stimuleren elektrisch rijden onder de chauffeurs. Op maatschappelijk vlak helpen zij langdurig werklozen samen met het WSP Groot-Amsterdam door hen te helpen met een taxiopleiding.

Waarom is TCA participant geworden van Green Business Club Zuidas?
Green Business Club biedt TCA een goed platform waarbij diverse bedrijven zijn aangesloten die zich ook bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door zich in te zetten bij GBC Zuidas kan TCA haar netwerk uitbreiden en haar kennis vergroten over hoe zij hun werk en de wereld om zich heen steeds een stukje duurzamer kan maken. Tevens is het bij de GBC mogelijk om direct verschil te maken, door de vele groene projecten die geïnitieerd en uitgewerkt worden.

Wat doet TCA al op het gebied van duurzaamheid?
Maatregelen voor het reduceren van de uitstoot van de vloot, onder andere door het aantal elektrische taxi’s uit te breiden en chauffeurs te stimuleren ‘schone’ taxi’s aan te schaffen. Op dit moment reduceert TCA de uitstoot van de vloot met zo’n 4% per jaar. Naast het verbeteren van de luchtkwaliteit onderneemt TCA ook stappen om het kantoor te verduurzamen. Zij zijn in het bezit van een ISO 14001-certificering en een ‘mosdak’, het streven is om in 2018 een volledig klimaatneutraal kantoor te hebben.

Hoe kan Green Business Club helpen bij verdere verduurzaming?
Kennisdeling en het opzetten van samenwerkingen en groene projecten.