South Pole

South Pole is een profit-for-purpose speler die sinds 2006 organisaties helpt bij het realiseren van hun transitie naar een klimaatneutrale toekomst. Met een wereldwijd netwerk van 350+ klimaatexperts, kantoren in meer dan 26 landen en meer dan 700 CO2-compensatieprojecten, helpen wij onze opdrachtgevers in het realiseren van hun duurzaamheidambities.

Waarom is South Pole participant van Green Business Club Zuidas?
Bij South Pole geloven we dat een duurzamere toekomst bereikbaar is als we vandaag actie nemen om klimaatopwarming te beperken. Sinds onze start in 2006 zetten we ons in om klimaatverandering te bestrijden. Als deelnemer van Green Business Club Zuidas, willen we die kennis en kunde inzetten om in samenwerking met andere partijen de Zuidas tot het meest duurzame zakendistrict te maken in Nederland, Europa en daarbuiten.

Wat doet South Pole al op het gebied van duurzaamheid?
South Pole ondersteunt publieke en private organisaties in verduurzaming van de bedrijfsvoering. Wij meten de CO2-voetafdruk, ontwikkelen realistische emissiereductie strategieën met concrete doelstellingen (waaronder Science-Based Targets), brengen de risico’s in kaart, bevorderen duurzame energieopwekking en communiceren de resultaten naar peers, investeerders en consumenten. Daarnaast ontwikkelen we wereldwijd gecertificeerde emissiereductie-projecten voor de compensatie van resterende emissies. Bovendien heeft South Pole verschillende impactfondsen onder zich om te investeren in emissiereductie met direct resultaat. Wij werken samen met partijen die hun ambitie willen verwezenlijken door impact willen realiseren.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?`
De klimaattransitie wordt alleen een succes door samenwerking. Green Business Club Zuidas biedt een platform voor organisaties om hun expertise te delen en samen oplossingen te bedenken voor de actuele duurzaamheidsvraagstukken. Door een uitwisseling van succesverhalen, uitdagingen en struikelblokken kunnen betere oplossingen bedenken en realiseren. De expertise van alle betrokkenen omtrent alle thema’s binnen de GBC worden op die manier het beste benut.