Soontiëns stadsnatuur

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Soontiëns is al 3 generaties lang een green business. Wij werken dagelijks aan een groener en natuur-rijker Eindhoven en zoeken graag de samenwerking op met andere bedrijven die zich hier ook voor inzetten.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Wij zijn onderdeel van Wilde Weelde, een vakgroep van bedrijven die milieubewust werken vanuit een ecologische visie. Uitgangspunten zijn Bodem is de basisPlanten maken de tuin (geen overbodige verharding), Biodiversiteit (Wij promoten actief inheemse beplanting), Gifvrij (Wij gebruiken geen bestrijdingsmiddelen/kunstmest en verkopen steeds meer biologisch gekweekte planten), HergebruikDuurzaam materiaal gebruik (bijvoorbeeld geen tropisch hardhout), Klimaatbestendig

Wij hopen in de nabije toekomst met zonnepanelen op ons tuincentrum onze eigen energie op te wekken. Verder gaan we steeds verder in het werken met elektrische machines.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?
Hoewel wij dagelijks bezig zijn met groen, hebben we toch een hoog verbruik van onder andere plastics (bijvoorbeeld plantenpotten). Wij zoeken aansluiting bij bedrijven die met vergelijkbare opgaven zitten, wellicht in een hele andere context. We gaan ervoor om samen op een actieve manier tot nieuwe ideeën te komen en die in de praktijk te brengen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Ik ben kartrekker van Soontiëns Stadsnatuur. Het is mijn taak om nieuwe projecten en samenwerkingen te initiëren. Eindhoven staat voor een verdichtings- en vergroeningsopgave. Ik vind het een uitdaging om die twee opgaven slim te combineren en wil daar graag in GBC-verband een actieve rol in spelen.