Sempergreen

Waarom is Sempergreen participant van Green Business Club Bunnik?
Sempergreen voelt zich verantwoordelijk en wil graag bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Dat doen we met de producten die we maken en verkopen ten behoeve van groene daken en groene gevels, maar willen we ook doen door actief lid te zijn van Green Business Club Bunnik. Door lid te zijn, willen we graag meedenken en meehelpen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Sempergreen is erg actief op het gebied van duurzaamheid. Vanzelfsprekend door de producten die we maken en verkopen, maar ook zijn we bezig om intern te verduurzamen. Sinds 1 januari 2020 hebben we daarom ook onze eigen duurzaamheidscommissie die uitsluitend bezig is om intern te verduurzamen. Onder andere proberen we het gebruik van plastic terug te dringen, kijken we kritisch naar onze afvalstromen en gaan we over op hybride en elektrisch rijden waar dat mogelijk is.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Bunnik hierbij helpen?
Green Business Club Bunnik kan ons helpen met het verduurzamen, omdat we geloven dat het verduurzamen met elkaar moet gebeuren. Pas dan maak je impact. Samen sterk dus. Daarnaast zien we dat kennisdeling erg belangrijk is en elkaar kan versterken.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Bunnik?
Wij zijn sinds 2020 actief participant van GBC Bunnik. Sinds 4 oktober ben ik door de stuurgroep benoemd tot voorzitter. Waar het kan wil ik graag meedenken, faciliteren en kennis delen.