ROCvAF

Het ROCvAF verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie in de MRA. Waaronder locaties op en om de Zuidas: MBO Colleges Zuid, Zuidoost en ons bestuursgebouw in Zuidoost.

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Zuidas?
Studenten maken de toekomst. Om op te leiden tot burgers en professionals die bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving is samenwerking met bedrijven in onze omgeving van belang. Verrijking vanuit het bedrijfsleven voor studenten zoals inspiratiebijeenkomsten, werken aan bedrijfsvraagstukken, stageplaatsen, bedrijfsbezoeken, rolmodellen, kennisdeling. Daarnaast werken wij aan het reduceren van onze footprint. Vanuit onze bedrijfsvoering delen wij graag vraagstukken en ervaringen op bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing, zakelijke mobiliteit en circulair inkopen

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid?
Onderwijsontwikkeling vanuit de SDG’s, waaronder een programma ‘Impact Economie’. Verder houden we ons bezig met de verduurzaming van ons vastgoed, gescheiden afvalmanagement en duurzaam inkopen.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Bijdrage aan het onderwijs door middel van gastlessen, challenges, stageplekken, kennisdeling en bedrijfsbezoeken. Delen van vraagstukken, kennis en ervaringen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en strategie.