Rabobank

Waarom is de Rabobank participant van de Green Business Club Utrecht Centraal?

Rabobank is gevestigd in het stationsgebied Utrecht. We willen samen met andere grote bedrijven die hier zijn gevestigd verantwoordelijkheid nemen voor dit gebied met als doel het een stukje duurzamer en aangenamer te maken.

rabobank

Wat doet de Rabobank al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

Rabobank draagt haar steentje bij aan het verduurzamen van de samenleving door CO2 uitstoot te verminderen. Enkele voorbeelden van onze initiatieven:

  • Afval verminderen, scheiden en hergebruiken (vb van onze koffiebekers wordt toiletpapier gemaakt).
  • Onze catering is zo duurzaam mogelijk ingestoken.
  • Wij vergroenen ons mobiliteitsbeleid (bijv. vanaf 6 km. reisafstand wordt OV volledig vergoed).
  • Wij zetten mensen in met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Wij verduurzamen het eigen vastgoed en stimuleren onze klanten dat ook te doen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de GBCU hierbij helpen?

Kennisdelen en gezamenlijke initiatieven uitwerken, bijvoorbeeld op het gebied van bundeling van logistiek in het stationsgebied.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de GBCU?

Wilma is bestuurslid (secretaris) van de Green Business Club Utrecht Centraal.