Qbus Duurzaam

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Qbus Duurzaam is een consultancybureau op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Onze projecten bevinden zich door heel Nederland met uiteraard een focus op ons vestigingsgebied Zuid-Nederland. Wij zijn dan ook actief binnen Eindhoven Spoorzone met projecten voor verschillende opdrachtgevers. In Eindhoven Spoorzone bevindt zich een mooie combinatie van verschillende bedrijven en organisaties die samenwerken om dit gebied te verduurzamen. De transformatie van Fellenoord is in volle gang waarbij duurzaamheid voldoende aandacht moet krijgen. Niet enkel in een nieuw opgeleverd gebouw, maar juist ook tijdens de transformatie van het gebied in de komende jaren. Door onze sterke relatie met het gebied willen wij graag ons steentje bijdrage aan het versterken van het duurzame karakter tijdens en na de transformatie van deze uitdagende Spoorzone!

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Als bedrijf zit duurzaamheid in onze core-business verweven. We vinden het dan ook belangrijk om hierin zelf stapsgewijs het goede voorbeeld te kunnen geven. Onze medewerkers bezoeken veel projecten op locatie waardoor mobiliteit binnen Qbus Duurzaam een belangrijk item is. Ons gehele wagenpark is 100% elektrisch waar we erg trots op zijn. Op het kantoor is het vanzelfsprekend dat het gebruik van papier zo veel mogelijk wordt gereduceerd en afval in verschillende stromen wordt gescheiden.

De wens is om onze bedrijfsprocessen op een (nog meer) duurzame wijze in te richten. Daarbij gaat het niet om de kwantiteit maar kwaliteit. Ook willen we onze partners en opdrachtgevers hierin meenemen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?
Graag willen wij als bedrijf leren van andere participanten hoe zij duurzaamheid implementeren in hun eigen organisatie. Vaak zijn er al veel goede initiatieven die impactvol en toepasbaar zijn. En daarnaast willen we samen met de participanten kennis uitwisselen om onze organisaties naar een hoger niveau te tillen op dit thema. Wij denken dat de GBC een platform biedt wat hierop naadloos kan inspelen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Green Business Club is Qbus Duurzaam en mijzelf niet onbekend. Ik ben betrokken geweest bij de oprichting (stichting) van GBC Eindhoven Spoorzone in 2018. Daarna heb ik in de eerste jaren van het bestaan de rol van programmamanager vervuld. Hierbij was het mijn taak om enthousiaste bedrijven en organisaties deelgenoot te maken van de GBC om kennis te delen en duurzame projecten/initiatieven uit te rollen binnen de Spoorzone. Ik ben heel trots op de club van ruim 20 participanten die gezamenlijk met de stakeholders in het gebied een boost geven aan het duurzame karakter van Eindhoven Spoorzone.