Politie

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Rotterdam Alexander?
Dagelijks zetten duizenden politiemensen zich als één korps in voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Wij bewegen mee met de verduurzaming van mens, milieu en maatschappij om onveranderd waakzaam en dienstbaar te zijn. Verbonden met wijk, web en wereld staan wij midden in de samenleving. Als grootste werkgever van Nederland nemen wij onze verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de samenleving en de markt, maar ook naar onze organisatie, onze werknemers en waar wij gevestigd zijn. Dit betekent dat we niet alleen onze bedrijfsvoering verduurzamen, maar via deze weg ook bijdragen aan een efficiënte dienstverlening door te “verslimmen” en te “vergroenen”. Duurzaamheid staat niet náást de kerntaken van de politie, het draagt er aan bij. Het is een strategisch thema waarin de politie vooruit kijkt en anticipeert op de trend van het toenemend maatschappelijk (en ecologisch) belang van duurzaamheid.

Samen met de operationele eenheden geeft de bedrijfsvoering via het Politiedienstencentrum invulling aan de duurzaamheidsambities. Zo waarborgen we binnen de politie het benodigde draagvlak en de transparante verantwoording over hoe de politie op de lange termijn waarde creëert voor de maatschappij.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Om invulling te geven aan haar duurzaamheidsopgave heeft de politie een “knooppunt duurzaamheid” ingericht, waar alle duurzaamheidsinitiatieven gebundeld en geregisseerd worden. Denk hierbij aan verduurzaming van de vastgoedportefeuille (ca. 800 locaties), verduurzaming van vervoer (meer gebruik van o.a. e-bikes, speed-pedelecs en elektrische voertuigen), recycling/hergebruik van kleding en verminderen/duurzaam verwerken van de hoeveelheid afval van bijvoorbeeld de kantooromgeving, paardenmest en munitieresten.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Rotterdam Alexander hierbij helpen?
Green Business Club Rotterdam Alexander biedt de politieorganisatie de mogelijkheid om regionaal met andere bedrijven en organisaties samen te werken, kennis te delen en te leren van anderen bij de lokale verduurzamingsopgave.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Rotterdam Alexander?
Ik draag Green Business Club Rotterdam Alexander een warm hart toe, omdat duurzaamheid een gezamenlijke opgave is, waarbij wij als grootste overheidsorganisatie in Nederland midden in de samenleving staan en daarom onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te nemen.