Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Op circulaire- en duurzaamheidsthema’s werkte de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) al veel samen met de gemeente Zaanstad in de Green Business Club. Wij kunnen vanwege onze expertise met betrekking tot deze  thema’s een goede bijdrage leveren aan de energietransitie in het hele gebied.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid (praktijkvoorbeelden duurzaamheid) en welke wens is er nog?
De OD NZKG controleert niet alleen op naleving van de milieuregelgeving namens gemeenten en provincie maar adviseert bedrijven ook graag over het wettelijk kader. We zijn bekend met tal van initiatieven in onze regio. Ook heeft de OD NZKG onderzoek gedaan naar de verwerking van afvalstromen. Uit dit onderzoek bleek een toename in de bij ons aangevraagde ontheffingen voor het storten van slooprestafval. Dit past niet bij het uitgangspunt van een circulaire economie. De OD NZKG ziet kansen voor een hoogwaardigere verwerking van deze afvalstoffen. Dat werken wij graag verder uit met onze partners in de GBC.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Zaanstad hierbij helpen?
In mei 2019 organiseerde de GBC Zaanstad samen met de OD NZKG het CO2 café waar de OD NZKG een presentatie gaf over de nieuwe informatieplicht voor bedrijven en organisaties. Een voorbeeld waar onze samenwerking elkaar versterkt. Deelname aan de GBC Zaanstad betekent deelnemen aan een kennisnetwerk. De OD NZKG neemt op regionaal, landelijk en Europees verband, deel aan diverse werkgroepen. Dit is van belang om kennis en ervaringen uit te wisselen en waar nodig invloed uit te oefenen op verbetering van regel- en wetgeving ten gunste van circulariteit en duurzaamheid.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Zaanstad?
Eén van de pijlers onder het bestaansrecht van de OD NZKG is duurzaamheid. Onze missie is, ‘Wij bieden bruikbare oplossingen met zichtbare meerwaarde voor een gezond, veilig en duurzaam woon- en werkklimaat.’ Betrokkenheid bij het milieu zit in het DNA van onze organisatie, ook waar het gaat om onze eigen maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.