NTP Milieu

In opdracht van overheid, industrie en bedrijven realiseert de NTP Groep vanuit de vestigingen Enschede, Hattem en Zevenaar infrastructurele, milieukundige en bouwkundige projecten. Met als speerpunt de wensen van de toekomstige gebruikers, zoeken wij samen met onze opdrachtgevers naar een optimaal ontwerp en zijn transparant over kwaliteit, realisatie, risico’s en de prijs.
Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen zijn wij na gaan denken op welke wijze wij in ons werkveld minder beslag hoeven te leggen op primaire bouwstoffen en fossiele brandstoffen.

Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat wij onder de noemer Rendabel Water projecten onderhanden hebben waarbij wateroverlast is gecombineerd met een vraag naar water. Alle technieken, zoals besturing, pompen, leidingwerk en zuivering hebben wij zelf in huis.
Daarnaast zetten wij in op duurzame energie. Uit een oude diepe zandwinput pompen wij koud water op dat via een warmtewisselaar zorgt voor de koeling van een ziekenhuis.

En om in de toekomst niet meer van olie afhankelijk te zijn hebben wij als derde voorbeeld een proefproject gestart om de bitumen in het asfalt te vervangen door lignine gewonnen uit olifantsgras.

De reden om aansluiting te zoeken bij Green Business Club Twente is om verder geïnspireerd en gemotiveerd te worden om naast de gebaande paden te lopen en een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde leefomgeving.