NS

Waarom is NS participant van de Green Business Club Utrecht Centraal?

Reizen levert een belangrijke en positieve bijdrage aan onze welvaart. Door reizen kunnen mensen op verschillende plaatsen activiteiten ontplooien en elkaar ontmoeten. Reizen is echter ook één van de meest vervuilende activiteiten. In Nederland wordt 1/3 van alle fijnstof en 1/4 van alle CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit. Dit heeft effect op de klimaatverandering en onze gezondheid. Hierover maken we ons zorgen. NS wil daarom reizen en daarmee ontmoeten mogelijk maken zonder het milieu en onze gezondheid te belasten. Schoon reizen, zonder uitstoot van CO2, en reizen van deur tot deur in een prettige omgeving waar we ontmoeten mogelijk maken. Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken met betrokken en deskundige medewerkers. En met de hulp van onze leveranciers en klanten.

Om elkaar te versterken en van elkaar leren in en met activiteiten die een positief én duurzaam effect hebben op de directe leef- en werkomgeving is NS participant van de Green Business Club Utrecht.

ns

Wat doet NS al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

Duurzame energie: stroom vergroenen
NS streeft naar de vergroening van het elektriciteitsverbruik van de treinen in Nederland. In 2014 sluiten wij namens de spoorsector een nieuw meerjarencontract voor de levering van stroom ten behoeve van alle elektrische treinen in Nederland.

NS onderzoekt tevens de mogelijkheid om haar gronden in te zetten voor de opwekking van duurzame energie. Op dit moment ligt de focus daarbij op windenergie.

Afval hergebruiken
NS wil al het afval terugbrengen in de grondstofcyclus en dit in samenwerking met leveranciers doen. Zo wordt circulair gebruikgemaakt van materialen. Al het afval dat wij op stations, in treinen, op bedrijfslocaties en in kantoren produceren willen wij duurzaam laten verwerken tot grondstof. Onze prioriteit is het verhogen van de mogelijkheden voor hergebruik en het verminderen van de afvalstromen. NS heeft tot doel om in 5 jaar tussen 2012 en 2017 60% van het afval te hergebruiken en 17% minder afval te produceren. Ook kijkt NS hoe wij bij inkoop minder afval kunnen creëren met meer mogelijkheden tot hergebruik

Ontmoetingen mogelijk maken, mensen verbinden
NS staat midden in de samenleving en is van en voor iedereen. In onze treinen en op onze stations ontmoeten dagelijks meer dan 1 miljoen mensen van uiteenlopende huidskleur, sociale achtergrond en geloofsovertuiging elkaar. De reis is het middel, contact tussen mensen het resultaat. In de trein en op haar stations faciliteert NS ontmoetingen. Om die ontmoetingen laagdrempeliger te maken, organiseert NS een aantal keer per jaar de Social Coupé. In 2013 behandelde de Social Coupé de thema’s ‘durftevragen’, ‘de week van de dialoog’ en ‘eenzaamheid onder ouderen’. Het faciliteren van werken tijdens het reizen is een andere manier om ontmoetingen tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door vergader- en werkplekken op stations en werkfaciliteiten in de trein.

Meer weten?

Lees hier meer over duurzaamheid bij NS.