Milieu Service Nederland

Milieu Service Nederland is een inzamelings- en verwerkingsbedrijf van afval. Milieu Service Nederland focust zich op het scheiden van afvalstromen en het hergebruik van materialen en daarmee besparing op (vaak schaarse) grondstoffen en energie.

Waarom is Milieu Service participant van Green Business Club Zuidas?
Milieu Service Nederland is goed in duurzaam afval inzamelen en wil alle bedrijven aan de Zuidas helpen om efficiënt en duurzaam om te gaan met bedrijfsafval. Bovendien willen wij graag anticiperen in duurzame initiatieven.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid?
Milieu Service Nederland zamelt bedrijfsmatig PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkartons) in. Wij introduceren en verzorgen het proces “scheiden bij de bron.” In onze eigen plasticfabriek recyclen we ingezameld plastic naar 99,1% zuivere nieuwe grondstof. Wij geven bovendien inzicht in uw CO2 reductie.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Door ieder bedrijf te stimuleren om afval te laten scheiden. Dan kan het daadwerkelijk duurzaam worden verwerkt en wordt afval weer grondstof.