Leaseplan

LeasePlan is een internationaal bedrijf van Nederlandse oorsprong, gespecialiseerd in wagenparkbeheer voor leaseauto’s. De netto uitstoot van de wereldwijde vloot van 1,8 miljoen auto’s moet in 2030 tot nul zijn teruggebracht.

Waarom is Leaseplan participant van Green Business Club Zuidas?
Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van LeasePlan’s strategie. Door ons aan te sluiten bij Green Business Club hopen we kennis en ervaring uit te kunnen wisselen en te leren van de ideeën en successen van anderen. Door diverse thema’s met andere bedrijven onder de loep te nemen en te bespreken hopen we tot praktische oplossingen te komen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid?
LeasePlan heeft voor de gehele groep (32 landen wereldwijd) een duurzaamheidsstrategie met drie belangrijke pilaren:
1) vergroenen van het wagenpark
2) bewuste aandacht voor welzijn
3) verkleinen van onze eigen voetafdruk (kantoren en experience centres)

Belangrijke speerpunten zijn:
• De transitie naar elektrische voertuigen: LeasePlan heeft zich ten doel gesteld om het wagenpark voor eigen medewerkers tegen 2021 volledig elektrisch te hebben. Daarnaast moet de netto uitstoot van onze wereldwijde vloot van 1,8 miljoen auto’s in 2030 tot nul zijn teruggebracht.
• Op het gebied van welzijn is er in 2018 een mondiale Diversity & Inclusion policy ingevoerd en worden er activiteiten ontplooid om aandacht te vragen voor dit onderwerp.
• Om de voetafdruk van onze kantoorpanden te verkleinen richten we ons in eerste instantie op het verlagen van energieverbruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie. De wens is om op het gebied van circulaire economie stappen te zetten bijvoorbeeld door duurzamer in te kopen en afval te verminderen.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Praktische ideeën aandragen, met ons meedenken, ons andere invalshoeken laten zien. We zijn op zoek naar initiatieven die we betrekkelijk snel zouden kunnen invoeren en waarmee we onze medewerkers bewust kunnen maken en kunnen betrekken.