Kinepolis

Waarom is Kinepolis participant van de Green Business Club Utrecht Centraal?

Kinepolis hecht sinds jaren het grootste belang aan de ecologische, culturele en sociale gevolgen van haar bedrijfsvoering. De principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werden vertaald in een duurzaamheidsbeleid dat een belangrijke leidraad is in de dagelijkse beslissingsprocessen en werking van de onderneming. Het duurzaamheidsproject van Kinepolis draagt de naam “Green Star”.

Wat doet Kinepolis al op het gebied van duurzaamheid?

Green star
Zowel bij het ontwerp van nieuwe bioscopen als de renovatie van bestaande gebouwen, staan naast het comfort van bezoekers en medewerkers ook de groene parameters centraal. Kinepolis tracht haar ecologische voetafdruk maximaal te beperken in de keuze van energiebronnen en bouwtechnische materialen en door middel van het flexibel gebruik van ruimtes.
Een belangrijke stap in het duurzaamheidsbeleid was de digitalisering van de projectiesystemen. Ondertussen is de projectietechnologie weer een stap verder en kiest Kinepolis voluit voor laserprojectie.
Ook het toenemend belang van online en mobiele ticketverkoop reduceert de ecologische impact van operationele activiteiten. Verder worden diverse energiebesparende maatregelen genomen zoals de installatie van gesloten popcornwarmers en vernieuwde sturingssystemen.
Het waterverbruik werd ingeperkt, onder meer door kranen met optische detectie, en bezoekers worden voortdurend gesensibiliseerd om de sortering van afval te respecteren.

GPR-certificering voor nieuwe bioscopen
Kinepolis streeft in Nederland de GPR-certificering na voor haar nieuwbouwprojecten. GPR geeft inzicht in de duurzaamheid van vastgoed en doet dit aan de hand van 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.

Welzijn van de medewerkers
Kinepolis streeft naar een duurzame groei door het aantrekken, koesteren en ontwikkelen van talent. Onder het motto ‘Plus est en Nous’ wil Kinepolis het beste uit elk van haar medewerker halen.

Socio-culturele verantwoordelijkheid
Kinepolis streeft naar een duurzame groei door het aantrekken, koesteren en ontwikkelen van talent. Onder het motto ‘Plus est en Nous’ wil Kinepolis het beste uit elk van haar medewerker halen en de juiste omstandigheden creëren om het talent te ontplooien.

Het onderdeel zijn van Green Business Club Utrecht Centraal sluit hier naadloos op aan