Keizer

Keizer stelt zich, als toonaangevend producent binnen de revalidatie wereld, tot doel binnen vijf jaar te excelleren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiertoe heeft Keizer een duurzame agenda opgesteld voor de komende jaren.

Onze visie
Wij geloven dat duurzame ondernemers de continuïteit van een gezond milieu en samenleving het beste kunnen waarborgen. Samenwerking en vertrouwen zal daarbij een grote rol spelen. De coöperatievorm zal meer en meer worden gebruikt om samen en op efficiënte wijze doelen te bereiken.

Er liggen kansen voor een duurzame economie, omdat deze rendeert. In deze economie worden materialen op slimme wijze (her)gebruikt en kringlopen gesloten. De mens is hierbij van onschatbare waarde, want hij levert de kennis. In een duurzame economie worden de capaciteiten van medewerkers optimaal benut. Wij vinden winst maken een middel om de continuïteit en de welvaart op lange termijn te kunnen waarborgen. Maar “Return on Involvement” wordt minstens zo belangrijk als “Return on Investment”.

Onze mvo missie
Door deze lange termijn visie zetten we stap na stap in de juiste richting en komen zo op snelste manier tot ons doel: Een omgeving, een wereld, waarin het plezierig is te werken met en voor mensen. Daarnaast willen wij bijdragen aan een samenleving en een planeet die ook voor onze kinderen en kleinkinderen minimaal zo goed leefbaar is als voor ons.

Reeds gezette stappen:

Plezierig voor de mensen die bij ons werken:

 • veel aandacht voor zelfontplooiing en -ontwikkeling (opleiding en scholing).
 • we zorgen voor een optimale werkomgeving (ergonomie en beleving).

Plezierig voor de mensen waarvoor we werken:

 • onze producten doorontwikkeld tot excellente producten qua prijs en prestatie.
 • substantiële bijdrage per personeelslid per maand aan het KWF, direct ten gunste van huidkankeronderzoek.

Plezierig voor onze omgeving:

 • In onze directe omgeving, Borne, Twente, doen we veel ‘vrijwilligers’ werk en sponsoren locale ideële activiteiten.
 • 30% van ons snijverlies word herverwerkt tot bruikbaar vilt.
 • We gaan zuinig om met energiebronnen door het gebruik van LED verlichting door het gehele bedrijf.

Duurzaam, toekomstbestendig, bedrijf op lange termijn:

 • ISO 9001 gecertificeerd vanaf 2012.
 • NKH gecertificeerd vanaf 2015.

Toekomstige stappen:

 • De samenwerking intensiveren en beperken tot gelijkgestemde afnemers en toeleveranciers. Het gaat daarbij om mensen (bedrijven) die duurzaamheid vanzelfsprekend vinden en dit willen delen met de omgeving en borgen in de organisatie.
 • Het actiever uitdragen van onze mvo missie.
 • De totale hoeveelheid afval in 2019 met 80% hebben teruggebracht ten opzichte van die hoeveelheid in 2014.
 • Alle nieuw te ontwikkelen producten dienen excellente producten te zijn.

Aanleiding om te participeren in de Green Business club:
is het uit elkaar vallen van de “Duurzom Circle of Trust Twente”. Duurzom is de organisatie die Keizer heeft geholpen met het samen stellen van de agenda en met de uitvoering hiervan. Dit op een wijze die te vergelijking is met de werkwijze van GBC Twente: Op lokaal niveau kennis en inspiratie delen met gelijkgestemden.