Jaarbeurs

Waarom is de Jaarbeurs participant van de Green Business Club Utrecht Centraal?

De Green Business Club Utrecht Centraal kun je zien als een buurtvereniging voor bedrijven. We houden elkaar op de hoogte, nemen gezamenlijke initiatieven en staan samen sterker. Alles met als doel om dit stadsdeel duurzaam vooruit te helpen. Daar draagt de Jaarbeurs graag aan bij.

jaarbeurs

Wat doet de Jaarbeurs al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 

Jaarbeurs wil een betere wereld achterlaten voor onze toekomstige generaties. Dit houdt in dat we in alle facetten van onze bedrijfsvoering de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van ons handelen centraal stellen. Contracten met leveranciers, het aanbod naar klanten en bezoekers, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, het facilitair management en vernieuwing van de venue en onze rol als werkgever moeten bijdragen aan een gezonde toekomst.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de GBCU hierbij helpen?

Door het uitwisselen van kennis en informatie komen we samen verder, stap voor stap.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de GBCU?

De club is de toegang tot vele enthousiaste en gedreven mannen en vrouwen die de wereld een beetje willen veranderen, te beginnen in onze directe omgeving. Net als ik.