Inspiratieboerderij Duurzaam in het Hof van Twente

Ik ben Annemarie Kristen en bestuurslid bij de Green Business Club Twente. Ik ben getrouwd met melkveehouder Bert. Samen met ons gezin en schoonvader wonen we het erf van het melkveebedrijf in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente). Ik werk buitenshuis. Ik heb diverse functie en neventaken. Ik verwijs hiervoor naar mijn LinkedIn profiel. Ik ben erg betrokken bij ons familiebedrijf. Wij proberen al langere tijd duurzaam te leven en te werken. Zeker de laatste jaren zijn wij ons er nog bewuster van geworden dat een duurzamere levensstijl nodig is. Dat komt doordat wij zien dat de klimaatverandering zich steeds sneller ontwikkelt. We merken het ook op ons eigen bedrijf. Wij hebben te maken met droge periodes die langer duren en regenbuien worden heviger.

We vinden het belangrijk om rekening te houden met het milieu. Daarom zijn wij sinds het jaar 2000 stap voor stap meer duurzame technieken gaan gebruiken. Wij kiezen ervoor om te investeren in duurzaamheid om zo ons bedrijf te optimaliseren. Daardoor hoeven wij onze veestapel niet uit te breiden en blijven we een grondgebonden bedrijf. Wij hebben inmiddels 250 zonnepanelen op onze daken liggen. Restwarmte van de koeling van onze melktank warmt via een warmtewisselaar water op om daarmee de melkmachine schoon te maken. Natuurlijk hebben we veel energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Ook rijden we elektrisch en een luchtwarmtepomp zorgt met de vloerverwarming voor warmte in ons huis.

Duurzaamheid is dus belangrijk voor ons en wij hopen dat meer mensen zich ervan bewust worden dat het goed is om rekening te houden met het milieu. Daarom zijn we in 2011 begonnen met de Inspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente. Op ons erf ontvangen we groepen, zoals scholen, bedrijven, verenigingen en particulieren. We proberen te inspireren tot een duurzamer leven. Kernboodschap is dat duurzaam leven vooral een verbetering is: de bijbehorende techniek is interessant, het is eenvoudig om te doen, er zitten veel directe voordelen aan en het is zelfs financieel gunstig. Daarnaast inspireren de lezingen, workshops en gesprekken met bezoekers van de Inspiratieboerderij op hun beurt ook ons weer tot een duurzamere levensstijl.

De volgende stap die wij nu willen zetten, is het onderzoeken of twee windmolens op onze grond mogelijk zijn. Met dit idee willen we een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen die we als maatschappij samen hebben te realiseren. De twee beoogede windmolens leveren een duurzaam streekproduct dat beschikbaar komt voor duizenden huishoudens in Borne en de Hof van Twente. Wanneer dit idee tot uitvoering kan worden gebracht is een betekenisvolle stap richting een energie neutrale gemeente gezet. De twee beoogde windmolens kunnen ook onderdeel worden van de Inspiratieboerderij. Ze zijn te bezoeken, er kan uitleg over worden gegeven – bijvoorbeeld aan schoolkinderen en studenten – en zo ook het gesprek over duurzaamheid in bredere zin op gang brengen.

Meer informatie is te vinden op www.windvoorburen.nl