HOMIJ Technische Installaties

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
HOMIJ gelooft dat toekomstbestendige en comfortabele gebouwen en woningen belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en gezonde woon- en werkomgeving. Comfort en duurzaamheid voegen daarnaast waarde toe aan vastgoed. Daarom zijn al onze activiteiten erop gericht om het rendement van gebruiker en eigenaar te verhogen. Zo voelen mensen zich prettig en gezond in gebouwen. Onze visie op binnenklimaat en het steeds verder verduurzamen van de gebouwde omgeving sluiten goed aan bij het doel van Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemen zitten in ons DNA. Zo voelen we een sterke verantwoordelijkheid om een leidende rol op ons te nemen in de energietransitie. We zijn ons ervan bewust dat wij, als onderdeel van de installatiebranche, bepalen hoe de energietransitie vorm krijgt. We nemen onze verantwoordelijkheid door gebouwen energiezuiniger, duurzamer en comfortabeler te maken met installatietechniek en klanten proactief te adviseren over duurzaamheidsmaatregelen. Bij onze werkzaamheden streven we minimale belasting van het milieu na en leveren we een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat HOMIJ op de CO₂- Prestatieladder trede 4 bezet. De CO₂-prestatie wordt nauwkeurig gemeten en per kwartaal gerapporteerd. Ook zijn hieraan reductiedoelstellingen gekoppeld. We adviseren opdrachtgevers over installatietechnische maatregelen welke bijdragen aan reductie van CO₂-uitstoot. HOMIJ is gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001. Ten tijde van certificering was HOMIJ één van de eersten binnen haar branche met dit certificaat. Dit verzekert u van aandacht voor milieu op de bouwlocatie. Voor het behalen van energielabel C (of beter) hebben we het unieke HOMIJ+ stappenplan. In dit stappenplan is een QuickScan toegevoegd waarbij de volgende zaken inzichtelijk worden gemaakt zoals de energieprestatie van het gebouw, het indicatieve energielabel, welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden en wat de benodigde investering is om een beter energielabel te behalen. Vanzelfsprekend is onze wens dat zoveel mogelijk bedrijven verduurzamen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?
HOMIJ Technische Installaties is onderdeel van VolkerWessels en werkt volgens het principe ‘think global, act local’. Wij spelen daarmee een sleutelrol in de samenleving van producten en diensten die duurzaam bijdragen aan de leefomgeving. GBC Eindhoven Spoorzone kan ons helpen om samen op te trekken bij innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Waarbij een actieve samenwerking met bedrijven in de Eindhovense Spoorzone verder wordt verwezenlijkt.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
GBC Eindhoven Spoorzone organiseert regelmatig bijeenkomsten, zodat wij van onze medeparticipanten horen wat hun ambities en toekomstvisies zijn. Daarnaast is het erg waardevol om binnen GBC Eindhoven Spoorzone de persoonlijke contacten te onderhouden.