Heijmans

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?

Wat ik eerder zag bij GBC Zuidas, sprak me aan. Bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor een gebied en gezamenlijk stappen nemen die ten goede komen aan de duurzaamheid en leefbaarheid. Deze formule leek me ook goed voor de Spoorzone Eindhoven. In dit gebied gebeurt veel, maar we misten samenwerking tussen de belangrijke spelers. Er is veel meer synergie te behalen wanneer je samenwerkt met partijen die belang hebben in het gebied. Je kunt wel enkel vanuit je eigen object iets doen, maar je moet het hele gebied erbij betrekken. Daarnaast is het mooi gebruik te maken van de kennis van de verschillende partijen.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende verbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?

De samenwerking biedt een platform om kennis uit te wisselen en activiteiten te bundelen om daarmee meer impact te creëren in de gebouwde omgeving.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Ik ben een van de initiatiefnemers bij de totstandkoming van de organisatie en op dit moment voorzitter van GBC Eindhoven Spoorzone.