Heezen BV

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
M. Heezen B.V. is een van de grotere sloop- en asbestsaneringsbedrijven van Nederland met haar roots in Eindhoven. In het gebied Spoorzone liggen diverse ontwikkelingen waar M. Heezen B.V. haar werkzaamheden uitvoert en dit het liefst op zo’n duurzaam mogelijke manier invult. Doordat in de processen van M. Heezen B.V. veel materialen vrijkomen, heeft M. Heezen B.V. een grote impact op het gebied van circulariteit.
Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
M. Heezen B.V. is in haar dagelijkse praktijk veel bezig met duurzaamheid en circulariteit. Ze heeft hiertoe zelfs een boekje uitgebracht, welke gratis is te downloaden via onze site. Omdat wij denken dat duurzaamheid en circulariteit start met het goed begrijpen van samenwerkingspartners. M. Heezen B.V. wenst nog meer partners aan haar te binden om samen de volgende stap te zetten.
In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?
Omdat alle bedrijven bij de Green Business Club hetzelfde nastreven, is er al een grote stap gemaakt. Als we deze stappen daadwerkelijk kunnen voortzetten in projecten, dan kunnen we goede voorbeelden voor de toekomst creëren en kenbaar maken.
Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Eindhoven Spoorzone?
Ik ben lid en ga graag naar de bijeenkomsten. Los van mijn activiteiten binnen M. Heezen B.V., draag ik graag een steentje bij aan het etaleren van een toekomstig probleem, namelijk een dreigend grondstoffen tekort en het verspillen van energie.