Groener Hengelo

Groener Hengelo is april 2016 opgericht als digitaal meldpunt voor duurzame burgerinitiatieven. Dit vanuit het idee dat de gemeente Hengelo meer invulling moet geven aan het versterken van lokale groene ideeën en initiatieven. Hieruit is Stichting Groener Hengelo ontstaan: een flexibel samenwerkingsverband van mensen waarin elk individu een bijdrage wil en kan leveren aan de missie van de organisatie. Stichting Groener Hengelo heeft als missie om groene ideeën en duurzame initiatieven om te zetten in daden! We willen inspireren en stimuleren en inwoners laten meedoen.

De eerste editie van het Groenste idee Hengelo is met open armen ontvangen en over het bezoekersaantal was bijzonder goed.

Een project in proces is Nieuwe Mobiliteit, vervoer op maat voor iedereen, sociaal en duurzaam en zeker innovatief .

Onder duurzaamheid verstaan we alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde stad met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen. We zijn een onafhankelijk initiatief: van, voor en door Hengelose inwoners!