GoinGDutch

GoinGDutch streeft ernaar om de fietscommunity van de toekomst te creëren. Met interactieve snelfietsroutes, een speciaal ontwikkelde Bike Assistent app, een trendy kledinglijn en de Bike Academy wil goinGDutch de ultieme woon-werkverkeer fietservaring bieden in drukke stedelijke gebieden. Het doel is om de bereikbaarheid en mobiliteit rondom steden te verbeteren, bij te dragen aan een fittere beroepsbevolking en een belangrijke rol te spelen in het verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Wat is jullie motivatie om je bezig te houden met duurzaamheid in het algemeen en duurzame mobiliteit in het bijzonder?
BAM wil de duurzaamste bouwer van Nederland zijn. Naast het verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, klimaatadaptief bouwen en het creëren van ruimte voor biodiversiteit binnen projecten, kijkt BAM Infra Nederland met initiatieven zoals goinGDutch vooral naar hoe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen en sociale aspecten kunnen waarborgen.

Wat is jullie indruk van de Zaanstreek en welke kansen liggen er op het gebied van alternatief woon-werkverkeer?
Door de ligging in de metropoolregio Amsterdam en de groei die de stad doormaakt, is Zaanstad een interessante regio om ruimte te bieden aan alternatieve vervoersvormen, zoals de fiets. Het realiseren van goede voorzieningen en een infrastructuur die dit faciliteert, kan hieraan bijdragen. Dit geldt zowel voor vervoer binnen de gemeentegrenzen, van Noord naar Zuid, als naar bedrijventerreinen zoals Hoogtij. Daarnaast heeft Zaanstad een gunstige ligging voor alternatief woon-werkverkeer naar Amsterdam. Met de woningbouwontwikkelingen op het Hembrugterrein, rond het stationsgebied en op de Houthavenkade komen er veel nieuwe inwoners bij die naar hun werk gaan. De fiets moet een aantrekkelijke en logische keuze worden.

Waarom zijn jullie participant geworden van GBC Zaanstad?
We ervaren een goede energie en zien de positieve bijdrage die Green Business Club Zaanstad levert aan duurzame ontwikkelingen binnen Zaanstad. Het sluit aan bij onze visie en ambities om op regionaal niveau te bouwen aan een leefbare omgeving.

Wat hopen jullie dat de samenwerking met Green Business Club Zaanstad jullie zal brengen?
Samen willen we een beter alternatief creëren voor woon-werkverkeer met de eigen auto. Dit betekent het realiseren van goede voorzieningen voor fietsers, deelmobiliteit en verbeterde openbaar vervoersoplossingen. Hierdoor kunnen we de CO2-uitstoot verminderen en een gezondere leefomgeving creëren.