Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam. De academie vormt de thuisbasis voor een hechte, internationale gemeenschap van studenten en docenten, afkomstig van over de hele wereld. Studenten en docenten creëren samen een leeromgeving waar maken en denken samenkomen en vernieuwende ideeën ontstaan. 

Waarom is de Rietveldacademie participant geworden van Green Business Club Zuidas?
De Rietveld Academie is een kleinschalig onderwijsinstituut dat onderwijs geeft aan 1000 studenten. Ondanks dat de wil tot verduurzaming bij de Rietveld zeer sterk aanwezig is, staat de kleinschaligheid goede ideeën vaak in de weg. Met de samenwerking met Green Business Club Zuidas hopen wij meer goede ideeën te kunnen uitvoeren.

Wat doet de Rietveldacademie al op het gebied van duurzaamheid?
De Rietveld Academie is al twaalf jaar gecommitteerd aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiency. Dit heeft geresulteerd in tientallen maatregelen om energie te besparen. Deze maatregelen hebben aan de ene kant betrekking op installaties, bouwkundige voorzieningen en verplichtingen naar leveranciers toe om energie te besparen. Aan de andere kant proberen wij het gedrag van medewerkers en studenten te beïnvloeden door duurzamer om te gaan met de faciliteiten en voorzieningen.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Aan goede ambitieuze ideeën zijn geen gebrek bij de Rietveld. Maar gezien de positie van de academie is het lastig om ideeën te realiseren. Wij denken daarom dat Green Business Club Zuidas kan helpen te verbinden en relaties te smeden. Hierdoor zijn wij in staat om op een betere manier en financieel haalbaar te verduurzamen.