Facilicom Group

Waarom is de organisatie participant van de Green Business Club? 
We zijn ons bewust van onze impact op het klimaat en de maatschappij. Het uitgangspunt voor ons CSR beleid is dan ook: “samenwerken aan een inspirerende leefomgeving”. Dit houdt in dat we elke dag zorgdragen voor medewerkers, werken aan een inclusieve maatschappij en alles op alles zetten om onze impact op het klimaat te verkleinen. Dit doen we niet alleen met onze ruim 18.000 medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. We doen dit ook graag met zoveel mogelijk lokale bedrijven in de gemeente Schiedam en de omliggende gemeenten. Duurzame en biodiverse bedrijventerreinen, mobiliteit, afvalverwerking en energieopwekking realiseren we lokaal en in nauwe samenwerking.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 
De realisatie van onze missie heeft drie uitgangspunten: werken aan een inclusieve maatschappij, zorgdragen voor medewerkers en verkleinen van impact op het klimaat. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan, verduurzamen onze kantoorpanden en wagenpark, en proberen medewerkers met financiële problemen te helpen waar dit kan. Vorig jaar kregen 89 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Buitengewoon een proefplaatsing, werkervaringsplek en/of baan binnen Facilicom Group. In de regio Utrecht werken we samen met onder meer buurtteams van Incluzio, de gemeente Utrecht en andere sociale ondernemers in de stad. Inmiddels draaien we projecten in steeds meer regio’s, waarbij we ook kijken naar mogelijkheden om kandidaten op locaties van de divisies aan de slag te helpen. Zo zijn het hoofdkantoor van Facilicom Group in Schiedam en het nabijgelegen pand van SBM Offshore ingericht als een leer-werklocatie van waaruit mensen doorstromen naar banen in de regio. Verder hebben we in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Sindsdien is er veel gebeurd om dit waar te maken. Zo rijden er meer dan 100 medewerkers in een elektrisch voertuig, werden en worden er tal van CO2-reducerende maatregelen doorgevoerd in onze kantoorpanden en hebben we tal van acties ondernomen naar een meer circulaire bedrijfsvoering en dienstverlening binnen onze divisies. In 2021 zijn we dan ook gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder op niveau 3. Facilicom Group ondertekende in 2019 het Rotterdamse Leerwerkakkoord. Als een van de grootste werkgevers in de regio Rotterdam-Rijnmond pakt Facilicom samen met de gemeente, UWV, onderwijsinstellingen en andere partners de mismatch op de arbeidsmarkt aan. De werkgelegenheid in de regio neemt namelijk de komende jaren verder toe, terwijl er ook Rotterdammers aan de zijlijn staan. Door de krachten te bundelen met partners in de regio leveren we een extra bijdrage aan een inclusieve en toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club hierbij helpen?
Naast het feit dat ons CSR beleid onze interne organisatie ondersteunt in zaken, zoals CO2 reductie en gezonde en zelfredzame medewerkers, zijn we ervan overtuigt dat lokale en sterke samenwerkingen in de gehele keten een essentieel onderdeel zijn bij duurzaam ondernemen. Het netwerk van GBC Waterweg (maar ook andere GBC’s) verbindt organisaties die duurzame en concrete impact willen maken. Door actief deel te nemen aan lokale en nationale keteninitiatieven hoopt Facilicom Group haar kennis, expertise en passie te kunnen delen met andere organisaties.

Wat is de persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club?
Duurzaam doen is ons motto. Niet doen alsof, maar échte concrete daden: zinvol, meetbaar en zichtbaar. Als Schiedams familiebedrijf voelen we ons als bedrijf betrokken bij onze roots en zodoende ook de Green Business Club en haar participanten. We ondersteunen van harte de Green Deal van GBC om de bedrijventerreinen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te verduurzamen. Het hoofdkantoor van Facilicom Group is gevestigd op het bedrijventerrein Vijfsluizen. We steken graag de handen uit de mouwen om samen tot concrete daden te komen.