EY

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Eindhoven Spoorzone?

Ons Corporate Responsibility (CR) beleid gaat hand in hand met onze purpose: Building a better working world. Op het gebied van CR zien wij als zakelijk dienstverlener onze belangrijkste rol in het ondersteunen van onze cliënten met onze kennis van verantwoord en duurzaam ondernemerschap. Samen met alle participanten werken we aan een duurzame toekomst op het gebied van energie, mobiliteit, afval en leefbaarheid.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 

Ieder jaar verlagen we onze CO2 uitstoot en dagen we onszelf uit duurzamer te werken. We nemen meetbare maatregelen waarmee we de CO2 uitstoot en afvalstroom verder verkleinen. Met ons EY@Work­programma bieden we onze mensen meer flexibiliteit om vanuit huis of op een andere locatie te werken. We proberen medewerkers te stimuleren anders te kijken naar mobiliteit, zowel privé als zakelijk. Op grond hiervan hebben we een concept voor geïntegreerde, slimme en duurzame mobiliteit ontwikkeld. Dat is gebaseerd op drie pijlers: minder, efficiënter en schoner reizen. Doordat we het wagenpark voortaan beperken tot leaseauto’s met een A­ of B-­label is de keuze minder groot dan in de oude leaseregeling. A­ en B-­label leaseauto’s hebben ook vaker een lichtere motor. Wat betreft kantoorruimte besteden we in het bijzonder aandacht aan beperking van energieverbruik, certificering van kantoren, faciliteiten voor video­conferencing, nieuwe verwarmings-­ en koelsystemen en groene elektriciteit.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Eindhoven Spoorzone hierbij helpen?

Als buren kennis delen met elkaar en daardoor zorgen voor voldoende slagkracht om duurzame projecten te realiseren

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Eindhoven Spoorzone? 
Als penningmeester van het bestuur vanaf de start betrokken. Meer groen in de stad realiseren.