EQUANS

EQUANS is een multinationaal energiebedrijf dat opereert in de productie, onderhoud en distributie van elektriciteit en aardgas. Het is het grootste nutsbedrijf ter wereld na overname van het Britse International Power.

Waarom is EQUANS participant van Green Business Club Zuidas?
Techniek is onmisbaar bij het realiseren van duurzame oplossingen voor mens en milieu. EQUANS kan en wil hier aan bijdragen. Met circa 6500 medewerkers heeft EQUANS alle kennis en kunde in huis om deze duurzame oplossingen te realiseren. Daar ligt de kracht; medewerkers die technische oplossingen bedenken waardoor beschikbare energiebronnen optimaal worden benut en bouwen aan alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen. De pay-off van EQUANS is niet voor niets ‘Ver vooruit in duurzame technologie’.

Naast het toepassen en bedenken van duurzame oplossingen dragen we ook bij aan de maatschappij door de overheid en charitatieve instellingen bij te staan. Uiteraard nemen we onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid, welzijn en milieubewustheid van onze medewerkers. Ook verkleinen we waar mogelijk onze eigen negatieve impact op het milieu.

EQUANS kan dit niet alleen waarmaken. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers, andere organisaties en overheden komen we tot de meest effectieve duurzame oplossingen. Om zo te komen tot een wereld waarin minder energie wordt gebruikt en verspild. Samen zijn we in staat om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen.

Wat doet EQUANS al op het gebied van duurzaamheid?
Resultaat: De daling van onze CO2-uitstoot (in 2010 7% t.o.v. 2009), een gevolg van:
1.     Het verduurzamen van ons wagenpark (invoering ABC-labeling op leaseauto’s, grotere inzet van hybride voertuigen;
2.     De inzet van groene stroom van Electrabel;
3.     Verduurzaming en energiebesparing in onze eigen gebouwen.

Concrete maatregelen of acties van EQUANS in Nederland:
1.     Ongeveer 75% van ons bedrijf is in het bezit van een gecertificeerd milieumanagementsysteem conform ISO 14001.
2.     Aandacht voor duurzaamheid binnen Engie. Denk hierbij aan het organiseren van webinars over duurzaamheid, milieu-audits voor ISO 14001 en deelname aan het Leaders For Nature programma van IUCN.
3.     Externe bewustwording. Een voorbeeld hiervan is onze rol als gastheer op het Nationaal Sustainability Congres op 20 november 2012.
4.     EQUANS heeft als eerste in haar branche het ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ convenant getekend en sindsdien actief op de kaart gezet in gesprekken met grote leveranciers.
5.     EQUANS is toegetreden tot het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland.
6.     Koffiebekertjes die milieuvriendelijker en recyclebaar zijn als product in een campagne om minder afval te produceren als bedrijf.

Hoe kan Green Business Club Zuidas helpen bij verdere verduurzaming?
Green Business Club Zuidas geeft ons de mogelijkheid om samen met onze (potentiële) klanten concreet met verduurzaming en energiebesparing bezig te zijn. Wij delen onze technische kennis en expertise, maar wij leren ook van de best practices van andere partijen. Green Business Club Zuidas brengt partijen bij elkaar die enthousiast en ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid, net als wij.