Engelsing Beleggingen

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort?
Wij denken dat een samenwerking met alle eigenaren en gebruikers van kantorenpark Gelderse Poort in het belang is van de tevredenheid van gebruikers, duurzaamheid van het park en vermindering van leegstand. Onze vereniging floreert bij een 100% deelname van allen. Gelderse Poort verwachten wij als ‘de’ kantorenlocatie van Arnhem.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Engelsing Beleggingen is duurzaam en werkzaam voor de lange termijn. Doch uitsluitend rendabele duurzaamheidstrajecten worden opgepakt. Verder ligt in onze strategie opgesloten dat duurzaamheid ook voor de toekomst noodzakelijk is.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort hierbij helpen?
Stel de vraag en Green Business Club Gelderse Poort zal u helpen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort?
Wij zijn initiatiefnemer van deze vereniging, bestuurslid en voorzitter.