DOC17 Duurzaam Bouwmanagement

‘Duurzaam bouwen verbindt vandaag met morgen’

Onze toekomst bouwen we vandaag. Daarom zetten wij vandaag onze actuele kennis in. We kijken naar de aanpasbaarheid van uw huisvesting, uw groeiwensen en uw directe omgeving, zodat u ook in de toekomst gebruik kunt maken van houdbare en flexibele huisvesting. Duurzaam bouwen is daarbij een vanzelfsprekendheid, of het nu gaat om toepassingen en materialen of om klantrelaties. Wij geloven in het bouwen van een leef- en werkomgeving die meebeweegt met de ontwikkelingen bij de gebruikers én in de wereld om ons heen.

Voor wie kunnen wij wat betekenen?

Wij adviseren opdrachtgevers uit diverse sectoren over toekomstbestendig wonen, werken en leven, en zorgen voor een gestroomlijnd bouwproces. Naast de reguliere pijlers planning, budget en communicatie, richten we ons ook op een vierde belangrijke pijler: duurzaamheid. Door onze specifieke expertise van duurzame bouwmethodieken, weten wij vaak winst te behalen in toepassingen, materialen en onderhoudskosten. Dat is niet alleen winst voor het milieu, maar vaak ook voor uw eigen investering.

Unieke aanpak: Greenbase-methode

Duurzaam bouwen levert op, zowel voor ‘people’ als voor ‘planet’. DOC17 heeft op basis van ervaringen een unieke methode ontwikkeld, waardoor de ‘profit’-poot al in de voorfase inzichtelijk is. Voorafgaand aan de definitie- en ontwerpfase maken wij met een team van experts duidelijk wat de kosten en baten van duurzaam bouwen zijn, welke mogelijkheden een specifiek project biedt en welk team het meest geschikt is voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. Dit is onze Greenbase-methode. Met dit vooronderzoek bepalen we met elkaar de juiste route voor uw bouwproject, maar nog belangrijker: wat levert duurzaam bouwen u nu daadwerkelijk op? U staat er versteld van hoe snel uw terugverdientijd kan zijn als u kiest voor de Greenbase-methode.

Duurzaam dus, ook in relaties!

Vanwege onze focus op duurzaamheid, hebben wij ons aangesloten bij de Green Business Club. Wij geloven namelijk in een gebundelde aanpak. Niet alleen binnen ons eigen bedrijf en onze collectieve aanpak in Greenbase, maar ook door samen te werken in de totale keten. Graag willen wij onze bijdrage en kennis leveren aan de missie van GBCT: de meest duurzame regio van Nederland zijn in 2025.